niedziela, 17 kwietnia 2011

WYSPA GRAMVOUSSAWyświetl większą mapę

Gramvoussa to niewielka, niezamieszkana wysepka nieopodal Krety, przy zatoce Balos. Można tam się dostać tylko i wyłącznie z Kissamos jednym ze stateczków. Na wyspie znajdują się tylko ruiny XV-wiecznej twierdzy weneckiej i plaża.

Gramvoussa is a small, uninhabited island near Crete, at bay of Balos. You can get there only from Kissamos on one of the boats. On the island there are only ruins of a XV century Venetian fortress and the beach.

 Wyspa

Island
 Wrak statku u wybrzeży Gramvoussa

Wreckship at the shore.

 Wejście do twierdzy

Entrance to the fort.


 Widok z twierdzy na plażę
 W oddali zatoka Balos.


Balos Bay in the distance


 Kapliczka przy przystani

Chapel by the haven

sobota, 16 kwietnia 2011

WRZESINAWyświetl większą mapę

Wrzesina to mała wieś niedaleko Olsztyna, założona już w 1352 przez kapitułę warmińską. Nazywała się wtedy Schonenberg lub z warmińska Szombark. Po zniszczeniu wsi przez Szwedów, zasiedlona została osadnikami z Mazowsza, tak, że do drugiej wojny mieszkało tu już prawie 500 osób.  Do dziś zachowało się stare założenie wsi placowej, widoczne bardzo dobrze. 

Wrzesina is a small village near Olsztyn, founded in 1352 by a jury of Warmia. Its name was then Schonenberg or Warmian Szombark. After the destruction of village by the Swedes, the settlers from Mazovia were inhabited, so that before the second war, lived here nearly 500 people. To this day, the old establishment of the village payroll is preserved, it can be seen very well.
 Kapliczka przy trasie do Olsztyna.

A chapel on the way to Olsztyn
 Straż Pożarna powstała tu przed 1930, po wojnie została reaktywowana w 1953.

Firefighters started their work here before 1930. After the II WW they reactivated in 1953.
 Typowe domy warmińskiej wsi.

Typical house in Warmian village
 Kaplica MB Różańcowej z 1931, dzieło Jana Hormanna

St. Mary of Rosary Chapel from 1931, made by Jan Hormann
 Plebania

Parsonage
 Kościół św. Marii Magdaleny z XV w.

St. Maria Magdalena's Church from the XV c.

 Warmińskie krzyże nagrobne

Warmia's grave crosses Wieś otoczona jest chronionym kompleksem leśnym

The village is surrounded by protected forest terrains.

piątek, 15 kwietnia 2011

STEFKOWAWyświetl większą mapę

Stefkowa to niewielka wieś w Bieszczadach, istniejąca już w XV w. Zmieniali się właściciele wsi, od Kmitów, przez Sobieńskich i Stadnickich. Według legendy, podczas bitwy w XVII w. zginął tu chan tatarski i pochowany jest nieopodal kościoła...  

Stefkowa is a small village in Bieszczady Mountains, that existed in the XV c. The owners were changing from time to time: Kmita, Sobieński, Stadnicki... According to the local legend, the chan of Tataras was killed here during a battle in the XVII c. and was buried here, near the church.
 Kościół św. Paraskewy
Powstał jako cerkiew greckokatolicka w 1840, na miejscu poprzedniej, która spłonęła od uderzenia pioruna. Od 1953 jest to kościół katolicki.

St. Paraskeva Church
It was built as an orthodox church in 1840 in a place of older church, burnt by a hit of a thunder. It's been a catholic church since 1953.

 Stare groby wokół świątyni

Old graves around the church

czwartek, 14 kwietnia 2011

VILJANDIWyświetl większą mapę


Viljandi to niewielkie miasto (ponad 20.000 mieszkańców) na południu Estonii. Istniało już w XIII w. na miejscu starego grodu Estów.  Prawa miejskie otrzymało w 1283, kiedy osiedlili się tu Krzyżacy. Viljandi było członkiem Hanzy, mimo iż na przestrzeni wieków należało do innych państw: Polski do XVII w., Szwecji do XVIII w., potem do Rosji. Dziś to dość senne miasteczko, ośrodek kulturalny i handlowy w okolicy. 

Viljandi is a small city (20,000 inhabitants) in southern Estonia. It has already existed in the XIII century on the site of the old city of Estonians. It received city rights in 1283, when the Teutonic Knights settled here. Viljandi was a member of the Hanseatic League, even if it  belonged to other countries for centuries: Poland to the XVII century, Sweden to the XVIII century, then to Russia. Today it is quite a sleepy town, cultural and commercial center in the area.

 ulica Uus

Uus Street
 Zabudowa jest typowa, drewniana.

Typical, wooden buildings
 Ulica Koidu

Koidu Street.


 Budynek Viljandi Maagümnaasium - zespołu szkół. Liczy sobie 133 lata.

Viljandi Maagümnaasium building - a 133 year old school

 ulica Jacobseni

Jacobseni Street

 Widok na jezioro Viljandi - zimą na tyle zamarznięte, że można po nim jeździć samochodem. Latem to ośrodek sportów wodnych.

A view on Viljandi lake - in winter it's frozen so that the cars can go across and in the summer it's the centre of water sports.
 Na wzgórzu nowsza część miasta, pamiętająca czasy ZSRR - komunistyczne bloki i kombinat.


On the hill there's newer part of the town, with Soviet blocks of flats and a factory.
 Szkoła muzyczna

Music school


 Grand Hotel
 Kamienica na rynku

Houses on the main square
 Rynek zabudowany jet z rzadka mało pięknymi kamienicami.

A main square with some quite ugly buildings.
 Pomnik Carla Roberta Jacobsona, założyciela lokalnej gazety Sakala, czołowego pisarza estońskiego XIX w.

Carl Robert Jacobson's monument. He was the owner of popular newspaper called Sakala and main Estonian writer of the XIX c.
 Pomnik Johana Kolera, architekta, malarza i rzeźbiarza.

Johan Koler's monument. He was an architect, sculpturer, painter.
 Lokalne muzeum

Local museum
 Wieża ciśnień

Watertower

 Ratusz

Town Hall
 Nowoczesna rzeźba pod ratuszem

Modern sculpture near the Town Hall

 Fontanna

Fountain kościół św. Jana od tyłu

St. John's church from the back.
 Pomnik Johana Laidonera, jednego z wodzów estońskich, twórców niepodległej Estonii po I wojnie światowej. Zmarł w radzieckim więzieniu.


Johan Laidoner's monument. he was one of the makers of independent Estonia after the I WW. He died in Soviet prison.
 Dom kultury.

House of Culture
 Zamek Krzyżacki z XIII w., zniszczony przez wojsko polskie.

Teutonic Knights' castle from the XIII c., destroyed by Polish Army.
 Most wiszący

Hanging bridge


 Muzeum Viljandi

Viljandi Museum


 Główna ulica miasta.

The main street


 Za teatrem Ugala z 1920 wieża kościoła św. Pawła

Ugala Theatre from 1920 and the tower of St. Paul's church behind.
 Kościół św. Jana

St. John's church
Dziwaczne drzewo w parku.

Strange tree in the park.