niedziela, 25 lipca 2010

RETHYMNONWyświetl większą mapę


Rethymno to trzecie co do wielkości miasto na Krecie (32.000 mieszkańców). Jest to port i ośrodek turystyczny. Miasto jest niezwykle stare, bo powstało nieco ponad 3000 lat temu, jednak dopiero w okresie Imperium Rzymskiego stało się ważnym portem handlowym. W czasach Bizancjum Rethymno straciło na ważności, ale już za panowania weneckiego, w XIII w. port odzyskał wagę. Złoty wiek miasta przypada na XVI i XVII w. W 1645 miasto zajęli Turcy, a Wenecjanie wraz z mieszkańcami bronili się 23 dni w fortecy. Turcy pozostawali tu aż do 1897. W latach 1898-1913 Kreta była samodzielnym państwem, po czym przyłączono ją do Grecji. Turków wysiedlono i od tej pory Rethymno jest jednym z ważniejszych portów greckich.

That's the third city in Crete with 32,000 people. That's a port and a big turist centre. The city is incredibly old, because it was raised about 3000 years ago, but during the times of Roman Empire it became an important trade port. This importance was lowered by Bisantium, but again, in times of Venetians' reigns, in XIII c., it grew bigger and stronger again. The golden era of Rethymno was XVI and XVII c. In 1645 the city was taken by Turks, despite the fact that Venetians and town's inhabitants were fighting in fortezza for 23 days. The Turks stayed in Rethymno till 1897. In 1898-1913 Crete was independent country and then it became a part of Greece. Turks were taken away and right now Rethymno is still one of the most important ports.
Wenecka Fortezza, powstała pod koniec XVI w. dla obrony przed piratami.

Venetian Fortezzza, built at the end of XVI c. to defend the city against the pirats.


Meczet na terenie fortecy.

Mosque in the fortezza.
Obok meczetu kapliczka prawosławna.

An orthodox chapel next to the mosque.

Widok spod meczetu

A view from the mosque.Port z fortecy

Port seen from the fortezza.


Fontanna Rimmondi.

Rimmondi fountain
Loggia wenecka

Venetian loggia
Latarnia morska

A lighthouse
PortPort


Fontanna Rimmondi, powstała w 1629. Przejście w latach '20 poszerzono kosztem kamienicy i portalu, ponieważ nie mieściła się tu limuzyna premiera, a koniecznie musiał tędy przejechać...

Rimmondi fountain, made in 1629. In the 20-ties of XX c. it was destroyed with the surrounding houses, because the Prime Minister's limousine couldn't get through...
Meczet Neraztez, początkowo kościół St. Maria i klasztor augustianów, przerobiony w XVII w. przez Turków.

Neraztez Mosque, previously the church of St. Mary and the monastery of Brothers of St. Augustus, made in XVII c. by Turks.
Porta Guora, pozostałość po starożytnych fortyfikacjach.

Porta Guora, a gate that's left after the ancient fortifications.
Kościół św. Franciszka na tzw. Małym Rynku

St. Francis church on so called Small Square
Wnętrze kościoła Franciszka

Interior of this church

Pomnik Kostisa Giampoidikiksa (czy jakoś tak...)

A monument of Kostis Giampoidikles (or something like that...)Wejście do kamienicy

Entrance to the house
Źródełko uliczne

A street watersource


Resztki czegoś w centrum miasta. Normalka.

A ruins in the centre. Usual sight.
Jedyny katolicki kościół w mieście

Only one roman-catholic church in the city
Pozostałości po Arabach. Napis głosi: "Ten kran zbudowany został dla ludzi, aby mogli wypić wodę. Ten kto wypije wodę i ugasi pragnienie niech pomodli się za duszę tego, który ją zbudował, 1863 r."

Arab leftovers. It says: This tap was made for the people, so they could drink water. The one who drinks water and eases the thirst, should pray for thesoul of the builder, 1863.
Urząd miasta

Municipality


Mały kościółek nad morzem

A small church at the seashore
Widok na fortecę

A view on the fortezza


Po co zdejmować ozdoby świąteczne, skoro już za rok znowu święta??

Why shall we take of the Christmas things, when there's another one next year??
Latarnia morska u wejścia do portu

A lighthouse at the port entrance.
Jedna z uliczek odchodzących od fortezzy

One of the streets near fortezzza.
Widok na port z fortezzy

A view on the port from fortezzaBastion fortezzy
Jedna z dzikich plaż, z których znacznie bardziej warto korzystać, bo oficjalna, przy porcie, jest dość brudna.

One of the beaches, better than the official one, near the port, because it's much cleaner than the official one.

Rethymnon jest jednym z ładniejszych miejsc na Krecie, głównie dzięki fortecy i swoim wąziutkim uliczkom, w których zawsze coś ciekawego można znaleźć. Polecam.

Rethymnon is one of the prettiest places in Crete, due to fortezza and its narrow streets with a lot of interesting things to see. I recommend.