piątek, 31 grudnia 2010

SLIEMA

Wyświetl większą mapę


Sliema to spore miasto (ponad 15.000 mieszkańców) jak na warunki maltańskie. Jest to centrum handlowe i rozrywkowe, położone naprzeciwko stolicy, z którą połączenie jest promem. Miasto wyrosło wokół kaplicy postawionej tu w 1855, a do końca XIX w. miasto stało się letnią siedzibą bogatych mieszkańców stolicy. Miasto zabudowane jest wiktoriańskimi kamienicami i willami właśnie z XIX w.

Sliema is a big city (over 15,000 inhabitants) as for the conditions of Malta. It is a shopping and entertainment center, located opposite the capital, there is a ferry connection. The city grew around a chapel staked here in 1855, and by the end of the XIX century the town became the summer residence of wealthy residents of the capital. The city is built with Victorian houses and villas of the XIX century.
Pomnik ofiar morza w porcie

Monument of victims of the sea

 Takie tabliczki są na każdym domu, na każdym inna.

There are tablets just like that on every house and every one is differentKościół Matki Boskiej Gwiazdy Morza
Tutaj początek miała Sliema w 1855.

The Mother Parish Church of Sliema dedicated to Our Lady Star of the Sea
That is the place of beginning of Sliema in 1855.

 Kościół św. Trójcy z 1866.

Holy Trinity Church from 1866.
 Skansen motoryzacyjny :)

Old cars are everywhere there
Autobusem dojedziemy wszędzie, a każdy autobus jest pieknie odrestaurowanym zabytkiem


Every old bus is renovated and you can get anywhere you want with that bus.


SEROCK
Wyświetl większą mapę


Serock to niewielkie miasto (ponad 4000 mieszkańców), malowniczo położone u ujścia Narwi do Zalewu Zegrzyńskiego. Istnialo już w XI w. na szlaku handlowym do Gdańska. W XII w. było to już znaczne miasto z przeprawą promową. W 1417 Serock otrzymał prawa miejskie i stanowił ważny ośrodek rzemieslniczy i handlowy. Wprawdzie w XVII w. miasto spustoszyli Szwedzi, 100 lat później była to już siedziba powiatu. W 1870, jako represje popowstaniowe, Serock utracił prawa miejskie, odzyskując je w 1923. W związku z dużą liczbą ludności żydowskiej hitlerowcy założyli tu getto dla ok. 3000 osób.  W wyniku ataków Armii Radzieckiej w 1944 miasto zostało zniszczone, odbudowano je po wojnie, choć dopiero w XXI w. Serock doprowadzono do porządku.

Serock is a small city (population 4,000), picturesquely situated at the mouth of river Narew, flowing into Zegrzyńskie Lake. It has already existed in the XI century on the trade route to Gdańsk. In the XII century, it was already a significant town with ferry crossing. Serock received town rights in 1417 and it became an important center of craft and trade. Although in the XVII century, the town was destroyed by the Swedes, 100 years later, it was the county centre. In 1870, as repression after the uprising, Serock lost its city rights, regaining it in 1923. Due to the large number of Jews the Nazis had established a ghetto for about 3,000 people. The result of attacks of the Soviet Army in 1944, the city was destroyed, rebuilt after the war, though only in the XXI century Serock was brought to order.

 Rynek

Main Market Square

Główna ulica

Main Street

 Kamienice w rynku

Houses in the market square
Ratusz

Town Hall

Kościół Zwiastowania NMP
Powstał w XVI w.

Church of St. Mary, built in XVI c.
 Kościół odnowiono w 1938, co upamietnia napis nad wejściem.

The church was renovated in 1938, what is commemorated in the writings above the entrance
 Grupa rzeźbiarska przed wejściem do kościoła

Sculptures in front of the church
Plebania

Parsonage

Wąwóz, prowadzący nad jezioro.

A valley leading to the lake.

 Zalew Zegrzyński

Zegrzyńskie Lake

Grodzisko Barbarka
Istniał w XI-XIII w. na przecięciu szlaków handlowych.

Medieval settlement Barbarka
It was here in XI-XIII c. on the crossing of trade ways

Fontanna na rynku z kilkoma starymi domami, pozostałymi po II wojnie.

Fountain on the main market and some old houses, remained after the II WW.

czwartek, 30 grudnia 2010

JANOWIEC
Wyświetl większą mapę


Janowiec to spora wieś w woj. lubelskim, połączona promem przez Wisłę z Kazimierzem Dolnym. Wieś znana była już w XIV w. pod nazwą Syrokomla, potem zmienioną na dzisiejszą. Janowiec otrzymał prawa miejskie w 1537 od Zygmunta Starego. Miasto miało obsługiwać szlak handlu wołami, jednak nie sprawdziło się to i Janowiec stracił prawa miejskie. W czasie II wojny miała tu miejsce pacyfikacja mieszkańców. Dziś jest to senna miejscowość z pięknymi ruinami zamku.

Janowiec is a pretty big village, connected with a ferry across Vistula river with Kazimierz Dolny. The village was known in XIV c. called Syrokomla, then the name was changed. Janowiec became a city rights in 1537 from the hands of a king Zygmunt Stary. The town was supposed to served on the tradeway of oxes, but it failed and it lost its rights. During the II WW there was an assassination of local inhabitants. Right now it's a calm village with a beautiful castle ruins.
Centrum wsi z kościołem św. Małgorzaty.

Village's centre with St. Margaret's church.
Zamek Firlejów
Powstał w XVI w. dla Mikołaja i Piotra Firlejów.

Firlej castle
Made in XVI c. for Firlej family.
Widok na wieś z zamku.

A view on a village from the castle.

Kościół św. Małgorzaty
Zbudowany w 1350, wewnątrz znajduje się nagrobek Firlejów dłuta Santi Gucciego z Florencji.

St. Margarets Church
Built in 1350 with beautiful Firlejs' tomb made by Santi Gucci from Firenze.
Główna ulica wsi, wychodząca z rynku.

Main street, going out of the market square.

Bardzo urokliwa to miejscowość, tylko o rzut kamieniem z Kazimierza, więc przy okazji warto to wpaść, bo na ryneczku są dwie wspaniałe restauracyjki, a sam zamek jest piękny.

It's a really pretty village, just about a stone's throw from Kazimierz, so it's good to step here by the way. On the main square there are 2 nice restaurants and the castle is really nice.