wtorek, 28 lipca 2009

DOWSPUDAWyświetl większą mapę

Dowspuda to malutka wieś niedaleko Suwałk. W XIX w. wieś należała do Ludwika Paca, który zasiedlił okolicę Szkotami. Szkoccy farmerzy zmienili podejście okolicznej ludności do uprawy ziemi i wprowadzili wiele zmian.

Dowspuda is a small village not far from Suwałki. In XIX c. the village belonged to the marshall Ludwik Pac, who settled here some Scotsmen. Those Scottish farmers taught Polish people how to use the soil and changed their attitude, bringing a lot of new things.
Pałac Paca
Powstał w 1820-7 dla marszałka Ludwika Michała Paca wg proj. Pietro Bosio, którego w 1823 zmienił Henryk Marconi. Po powstaniu listopadowym władze carskie skonfiskowały dobra Paca, a on sam musiał uciekać; przedtem schował część wyposażenia po różnych wsiach. Pałac wystawiono na licytację i zniszczał na tyle, że w 1867 go rozebrano, gdyż nikt się nim nie zajmował.

Pac's palace.
It was built in 1820-7 for marshall Ludwik Michał Pac. The project was made by Pietro Bosio, who was replaced in 1823 by Henryk Marconi. After November Uprising in 1831, Pac's goods were confiscated by Russian government and sold out. Pac had to run away, hiding his things here or there. Palace was left out and it was destroyed in 1867, because it was abandoned.
Brama pałacowa.

Palace gate.
Wieża Bociania - było na niej gniazdo tych ptaków.

Stork tower - there was a nest of those birds.


Kiedyś pałac był pełen przepychu, otoczony cudownym ogrodem, wyposażony niezwykle dostatnio. Szkoda, że jego kariera trwała tylko parę lat...

Back in the days the palace was extraordinary, surrounded by beautiful garden, with brilliant equipment. It's a pity, that it's career lasted only for few years...

poniedziałek, 27 lipca 2009

HARRACHOV
Wyświetl większą mapę

Harrachov to niewielkie miasteczko (nieco ponad 1600 mieszkańców), które powstało pod koniec XVII w. wokół huty szkła. Początkowo miasto nazywało się Harrachsdorf, od nazwiska właściciela tych ziem, hrabiego Harracha. Dopiero w 1850 przyjęto nazwę dzisiejszą. Miastem Harrachov jest dopiero od 1965. Dziś jest to znany ośrodek sportów narciarskich. Swój sklep i firmę ma tu nawet słynny czeski skoczek Pavel Ploc.

Harrachov is a small town (just over 1600 inhabitants), which was raised in XVII c. over the glassworks. At the beginning it was named Harrachsdorf, after the name of count Harrach. It's been called today's name since 1850. It became the city rights in 1965. Today, it's a well-known skiing centre. A famous Czech ski jumper, Pavel ploc, has got his shop and ski-school here.
Skocznie narciarskie.
Dla każdego znajdzie się jakaś: od 8-metrowej, do mamuciej K-185. Latem jest tu dość sennie, ale zimą to prawdziwy kurort.

Ski jumping hill
Thgere's one for everybody: from the 8 meters high to the mammoth K 185.
Pomnik ku pamięci żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w czasie I wojny światowej.

Monument to remain German soldiers died during the I World War.
Nad potokiem.

Over the stream.
Budynek straży pożarnej

Fire Brigade building.
Villa Harrach.
Kolejna przedwojenna willa.

Another villa from the '30s.
Kaplica św. Elżbiety.

St. Elisabeth chapel.
Wnętrze kaplicy oczywiście wykonane w miejscowej hucie szkła

Interior is made of glass in the local glassworks.
Dzwon na szczycie waży 10 kg i wykonany jest, a jakże, ze szkła.

The bell on the top is 10 kg heavy and it's made of glass.
Browar Novosad.
Zlokalizowany w zabudowaniach dawnej huty szkła z 1711.

Novosad Brewery.
Placed in the buildings of old glassworks from 1711.

Kadzie wewnątrz browaru. Można tu się napić piwa swieżutkiego, prosto z kadzi, w kilku rodzajach.

Tubs inside the brewery. You can drink fresh beer from the tub in a few kinds.
Pamiątki browarne.

Brewery's souvenirs.

Kościół św. Wacława z 1922-8.

St. Vaclav church from 1922-8.

Harrachov to bardzo przyjemne miasteczko, oferujące dobrą bazę wypadową w czeskie góry i odpoczynek od zgiełku dużych miast. Na miejscu jest wszystko: hotele, knajpy, sklepy... A zimą to już prawdziwe szaleństwo!

Harrachov is a very pleasent town, offering good base for the trips into Czech mountains and some relax in the calm. There's everything you want: hotels, bars, restaurants, shops... And in the winter it's real white rave!!

sobota, 25 lipca 2009

KOWNO \ KAUNAS
Wyświetl większą mapę

Kowno jest drugim co do wielkości miastem na Litwie - ma 367.000 mieszkańców. Mimo, iż do 1918 było to miasto graniczne, a część dzisiejszego miasta należała do Polski, jest to miasto z największą procentową ilością Litwinów. W XIII w. był to gród chroniący Litwę przed Krzyżakami, którzy jednak gród zdobyli. W 1408 nadano miasto prawa miejskie. Największy rozkwit miasta przypadł na koniec XVIII w., choć na pocz. XIX w. wojsko napoleońskie spustoszyło i zniszczyło większość Kowna. Pod koniec XIX w., jako stolica guberni, miasto rozwinęło się ponownie. Po I wojnie światowej mieściły się tu ośrodki naukowe, gospodarcze, bankowe i kulturalne wolnej Litwy. W czasie II wojny hitlerowcy urządzili tu KL Kauen, w którym zginęło ponad 100.000 Żydów i Romów. Po wojnie Kowno stało się jednym z prowincjonalnych miast ZSRR - w proteście przeciw Rosjanom w 1972 Romas Kalanta dokonał samospalenia na głównym deptaku miasta. Dziś jest to główny ośrodek przemyslowy Litwy i urocze miasto.

Kaunas is the secon Lithuanian city with 367.000 inhabitants. Despite the fact that it was a broder city with Poland till 1918 and two of the suburbs were Polish, it's the city with the biggest percentage of Lithuanians. In XIII c. it was a keep to protect Lithuanians from Teutonic Knights, but they conquered the city. In 1408 Kaunas got city rights. The biggest development was at the end of XVIII c., but in the beginning of XIX c. Napoleon's army destroyed Kaunas. At the end of XIX c., as a capitol of the land, the city developed again. After the I World War there was science, bank, cultural and economical centre of free Lithuania. During the II WW Nazis made here KL Kauen, a concentration camp, where over 100.000 of Roms and Jews died. After the war Kaunas became one of provincial CCCP's cities - in 1972 Romas Kalata burnt himself as a protest against CCCP. Today it's the main factory center.
Zamek
Powstał już w XIII w. dla ochrony przed Krzyżakami. Pierwotna warownia została zburzona przez Krzyżaków w 1362, ale w 1368 stanęła spowrotem i stoi do dziś. Niestety częste wylewy rzeki Willi w XIX w. zrujnowały zamek.

Castle
It was built in XIII c. for protection from Teutonic Knights. First castle was destroyed in 1362 by them, but in 1368 the new caste stood here and stays till this day. Unfortunately often floods of river Villia destroyed the castle in XIX c.
Zachowana baszta zamkowa.

Remained castle's keep.
Kościół św. Jerzego z 1502.

St. George's church from 1502.
Seminarium duchowne.

Priests' seminary.

Kościół św. Trójcy z 1624-34

The Holy Trinity's church from 1624-34
kościół św. Franciszka i klasztor jezuitów.
W 1666 zaczął powstawać kościół, na gruntach podarowanych przez dwóch mieszczan. W 1761-8 powstały zabudowania klasztoru. To tutaj pracował A. Mickiewicz jako nauczyciel i miał tu swoje mieszkanie.

St. Frank's church na Jezuits' monastery.
The church started to raise in 1666 on the terrain granted by two city citizens. In 1761-8 they built monastery here. Here worked and lived Adam Mickiewicz, famous Polish writer.
Rynek z widokiem na Archikatedrę św. Piotra i Pawła
Katedra jest najwiekszym zabytkiem gotyckim na Litwie, pochodzi z XV w.

The main market square with a view on Archicathedral of St. Peter and Paul.
The cathedral is the biggest gothic building in Lithuania. It was built in XV c.
Ratusz "Biały Łabądź"
Powstał w 1542, został przebudowany w 1771-80 wg proj. Jana Matekeri'ego. Wieża ratusza ma 53 m wysokości. W XIX w. umieszczono tu cerkiew, potem dowództwo armii radzieckiej, carską rezydencję, aż wreszcie teatr. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 działały tu władze miejskie i są tu do dziś.

Townhall "White Swan"
It was built in 1542, but rebulit in 1771-80 by Jan Matekeri. The tower is 53 meters high. In XIX c. there was an orthodox church, headquater of Russian army, tsar's residence and theatre. Since 1918 there has been municipality settled.
Pomnik Marionisa - księdza poety.

A monument of Marionis - a priest poet.
Kamieniczki na rogu rynku i ul. Dauksos. Mieści się tu informacja turystyczna.

Houses on the corner of market square and Dauksos Street. There's a turistic information.


ulica Wolności, główny deptak miasta.

Freedom Street, main street for pedestrians.
Jeden z rządowych pałaców.

One of the government's palaces.

Kościół św. Michała Archanioła
Powstał w 1893 jako cerkiew, zamieniony potem na kościół garnizonowy. Po II wojne Rosjanie umieścili tu galerię sztuki. Funkcje sakralne przywrócono po odzyskaniu niepodległości przez Litwę w 1991.

St. Michael's church
It was built in 1893 as an orthodox church, turned into army's church. After the II WW Russians put here an art gallery. It's been the church again since 1991.
Golas stoi dosłownie 100 m od kościoła św. Michała

This naked man stands in front of the church, about 100 m.
Jest to wejście do galerii sztuki.

It's the entrance to the art gallery.
Most na Niemenie.

A bridge on Niemen river.
Kowno jest może mało porywające, ale sympatyczne i warto je odwiedzić, jednak przed Wilnem, ponieważ wrażenie może ulec diamentralnej zmianie...

Kaunas is maybe not an overwhelming city, but it's worth seeing. But see it before u go to Vilnus...

piątek, 24 lipca 2009

WIGRYWyświetl większą mapę

Wigry to niewielka wieś na Suwalszczyźnie, z mocnym akcentem na 'niewielka', bo mieszka to ze 30 osób. Jednak nazwę Wigry zna prawie każdy Polak. Wieś słynie ze sporego klasztoru karmelickiego.

Wigry is a small village in Suwalszczyzna, with a strong stress on 'small', because it's really tiny - about 30 people live here. But the name knows almost everyone in Poland. It's famous because of big Camaldolese monastry.
Kamedułów sprowadził tu w 1667 Jan II Kazimierz, a ci zaczęli w 1671 budować klasztor. Wraz z nim powstało 17 eremów. Od strony wjazdu na wyspę, którą połączono groblą z lądem, zbudowano wieżę zegarowa, refektarz, dom gościnny dla świeckich osób, dom królewski, domek furtiana oraz pomieszczenia gospodarcze i piwniczne. Na zachodnim krańcu wyspy założono sad i ogród botaniczny, a w części południowej zwierzyniec. Stworzono również staw rybny w zatoce jeziora.

Camaldoleses were brought here in 1667 by the king Jan II Kazimierz, and they started to build the monastery in 1671, along with 17 erems. From the entrance on the island, connected with the land with a special dyke. They built clock tower, guesthouse, king's house, gateman's house and other buildings and cellars. On the west end of the island they installed a botanical garden and on the south end - zoo. They also put fish into the lake's bay.

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w 1694-1745 wg proj. Piotra Putiniego.

The church was built in 1694-1745 by Pietro Pucini.
W 1800 Prusacy skonfiskowali dobra kamedulskie. Kompleksem budynków opiekowała się biedniutka parafia, przez co budowle mocno podupadły. Piwnice, w których zakonnicy trzymali wina i miody, zawaliły się. Płynne dobra na pewno tam jeszcze są :)

In 1800 Prussians took the monastery away. The poor priests from the village tried to look after the buildings, but they didn't manage. Buildings ruined. The cellars with monks' bier, wine and mead collapsed. The liquid goods have to be there till this day :)


Klasztor i kościół odbudowano po wojnie i umieszczono tu Dom Pracy Twórczej. W ścianach znaleziono szczątki ludzkie liczące ponad 200 lat!

Monastery and the church were rebuilt after the II world war and they put here the House of Work. In the walls they found people's remains that were over 200 years old!

Widok na eremy, wirydaż i kościół.

A view on erems, church and the garden
Kręcono tu także film "Ryś" ze Stanisławem Tymem.


Świątki

The Saints


Jest to naprawdę piękne miejsce, warte odwiedzenia.

It's a really beautiful place, recommended to visit.