wtorek, 31 stycznia 2012

CZOŁPINO


Wyświetl większą mapę

Czołpino to malutka miejscowość na wybrzeżu bałtyckim, której głównym punktem jest piękna latarnia morska. Osada istnieje od XIII w. i choć w granicach Polski jest od 1945, stanowi jeden z głównych punktów wycieczek dla wypoczywających nad morzem.

Czołpino is a tiny village at the coast of the Baltic Sea, which main visiting point is a beautiful lighthouse. The settlement lasts since the XIII century but it's in the borders of Poland just from 1945. Still it's worth seeing.
 Latarnia morska powstała w 1875, ma wysokość 25 metrów

The lighthouse was built in 1875 and it's 25 meters high

 Widok na wydmę Czołpińską

A view into Czołpino Dune
 Droga do latarni

A road to the lighthouse

Las porastający wydmy

A forest that grows on the dunes

poniedziałek, 30 stycznia 2012

LIDZBARK WARMIŃSKI
Wyświetl większą mapę

Lidzbark Warmiński to niewielkie miasto (ok. 17000 mieszkańców) z dużymi tradycjami. Istniało już w XIII wieku jako Lecbark i w 1240 zajęli je Krzyżacy. W tym czasie w mieście wybuchło kilka antypruskich powstań i Lecbark przechodził z rąk do rąk. W 1308 otrzymał prawa miejskie i rozpoczęto rozbudowę miasta. Powstał nawet wodociąg, który był czynny  od 1390 do 1904! Mieściła się tutaj centralna administracja biskupstwa, stanowiono prawa, odbywano sądy; tutaj kwitło życie kulturalne i dyplomatyczne, funkcjonowała szkoła. Po wielu przepychankach Lidzbark opowiedział się za Prusami i w tych granicach pozostał. Na początku XVIII w. miasto zajęli Szwedzi. Tutaj wybrano Stanisława Leszczyńskiego na króla, tutaj biskupem był Ignacy Krasiński, ale po jego śmierci Lidzbark przestał być stolicą Warmii, a biskupstwo przeniesiono do Olsztyna. W 1807 odbyła się tu spora bitwa wojsk Napoleona z Rosjanami. W 1937 miała tu miejsce wojna różańcowa - na procesję bożocielną napadli policjanci. Po II WŚ miasto zrujnowane było w 80%, osiedlała się tu ludność napływowa, głównie z Kresów. Starego Miasta zdecydowano się nie odbudowywać, wyburzono część zabytków i postawiono na ich miejscu bloki. Dziś jest tu jednak jeszcze wystarczająco wiele zabytków, aby do miasta zajrzeć.   

Lidzbark Warmiński is a small town (approx. 17,000 inhabitants) with big traditions. It already existed in the XIII century as Lecbark and in 1240 it was taken by the Teutonic Knights. During this time,  several uprisings broke out in here against Prussia and Lecbark passed from hand to hand. In 1308 it received town rights and there began the expansion of the city. There was even water pipe, which was open from 1390 to 1904! Here was located the bishopric of central administration,, the courts were held; cultural and diplomatic life flourished here, there were some schools. People of Lidzbark voted to stay in Prussia borders. At the beginning of the XVIII century, the Swedes occupied the city. Here Stanislaw Leszczynski was chosen as a king , here was Bishop Ignatius Krasinski, but after his death Lidzbark ceased to be the capital of Warmia, and the bishopric was moved to Olsztyn. In 1807 there was a large battle of Napoleon's troops with the Russians. In 1937 'the Rosary war' took place here  - the procession of Corpus Christi's feast was attacked by policemen. After the Second World War the city was ruined in the 80%, immigrants started to settle here, mainly from the Borderlands. The local government decided not to rebuild Old Town, they placed blocks of flats here instead. Today there is here, however, still enough sights to visit the city.

 Wysoka Brama z 1466-1478, do której dobudowany był kiedyś Barbakan.

High Gate from 1466-1478, which used to have a Barbican.

 Kamieniczki z pocz. XX w.

Houses from the begining of the XX c.
 Cerkiew św. Piotra i Pawła, powstała w 1823 jako kościół ewangelicki z fundacji Fryderyka Wilhelma III.

St. Peter and Paul's orthodox church, built in 1823 as an evanghelic church, founded by Frideric Wilhelm III
 Mury obronne z XIV w.

City walls from the XIV c.


 Kolegiata św. Piotra i Pawła z 1315

St. Peter and Paul's church from 1315

 Zamek Biskupów Warmińskich z XVI w - jeden z najcenniejszych w Polsce. Przebywali tu Mikołaj Kopernik, Ignacy Krasicki, Jan Olbracht Waza, Napoleon Bonaparte, papież Pius II, Stanisław Hozjusz, król Karol XIII...

The castle of Warmia Bishops from the XIV c. - one of the most precious in Poland. Here lived such people as Nicolas Copernicus, bishop Ignacy Krasicki, king Jan Olbracht Waza, Napoleon Bonaparte, pope Pius II, Stanislaw Hozjusz, Swedish king Charles XIII...nad Łyną

at Łyna river bank

niedziela, 29 stycznia 2012

ZŁOTE PIASKI \ GOLDEN SANDS \ Златни Пясъци


Wyświetl większą mapę

Jeszcze w latach '50 XX w. Złote Piaski były malutką, rybacką wioską. Jej gwałtowny rozwój zaczął się wraz z budową pierwszych hoteli i kurortów w okolicach Warny. Cała akcja zaczęła się w 1957, a teraz znajduje się tam ponad 100 hoteli, wille, kasyna, marina, park wodny, baza jeździectwa i wiele wiele innych. Przyjeżdża tu pół Europy na wakacje, głównie z krajów zachodnich, bo nadal jest tu nieco taniej.

Even in the 50s of the XX century, Golden Sands was a tiny, fishing village. Its rapid development began with the construction of the first hotels and resorts around Varna. All the action began in 1957, and now there are more than 100 hotels, villas, casinos, marina, water park, equestrian base and many others. Half of Europe is coming here on holiday, mainly from Western countries, because there is still a bit cheaper.