piątek, 26 października 2012

LIPTOVSKY MIKULAŠWyświetl większą mapę


Liptovski Mikulaš to niewielkie miasto (ok. 32,500 mieszkańców) w regionie Liptów. Pierwsza wzmianka istniała już w 1286. Miasto należało do rodu Pongráczów i do XVI w. na tyle urosło dzięki handlowi, że zostało stolicą regionu. W 1713 stracono tu słynnego zbója Janosika. W XIX w. Liptovski Mikulaš stał się ostoją słowackiego narodu: powstała biblioteka, słowacki teatr, wydawano periodyki po słowacku, ogłoszono postulaty słowackiego ruchu narodowego. W czasie wojny wymordowano ludność żydowską i toczyły się tu zacięte walki. Po wojnie, w Czechosłowacji, miasto uprzemysłowiono, dziś jednak znane jest przede wszystkim z wielkiego aquaparku Tatralandia i jako ośrodek turystyki i rekreacji.

Liptovský Mikuláš is a small town (about 32.500 inhabitants) in the region of Liptov. It was first mentioned already in 1286. The city belonged to the family of Pongrácz and to the XVI century and so has it grew due to trade, so it became the capital of the region. In 1713 there was an execution of the famous thug, Janosik. In the XIX century Liptovský Mikuláš became the mainstay of the Slovak nation: a library was established, Slovak theater, periodicals issued in Slovak and declaration of the demands of the Slovak national movement. During the war, Jews were murdered, and there were fierce battles here. After the war, in Czechoslovakia, the city was industrialised, but today it is primarily known from the great water park Tatralandia and as a center of tourism and recreation.

 Synagoga z 1846. Dziś jest to Muzeum Janka Kráľa.

Synagogue from 1846. Today it is a Janek Kral' museum. 

 Centrum

Centre

 Kościół św. Mikołaja

St. Nicholas church
 Kamienice w rynku

Houses in the main market

 Ratusz

Town Hall
 Kościół św. Mikołaja z pomnikiem Janko Kral'a

St. Nicholas church with Janko Kral' monument

 Pomnik przyjaźni czechosłowacko - radzieckiej, poświęcony żołnierzom sowieckim

A mnoument dedicated to the Russian soldiers
 Fontanna na rynku

Fountain on the main marketKościół ewangelicki

Evanghelic church

wtorek, 9 października 2012

SORKWITY


Wyświetl większą mapę

Sorkwity powstały w 1379, założone przez mistrza krzyżackiego, Winricha von Kniprode. Od połowy XV w. wieś przechodziła z rąk do rąk i w zasadzie dopiero po II wojnie wieś przestała być prywatnym majątkiem.

Sorkwity was founded in 1379 by Teutonic Master Knight, Vinrich von Kniprode. From the half of the XV c. it was being passed from hands to hands and just after the II WW it stopped being a private village.

Most kolejowy z końca XIX w.

Train bridge from the end of the XIX c.
Kościół ewangelicki z 1689, z wieżą  z 1702.

Evanghelic church from 1689 with the tower from 1702.

Ambona barokowa z 1701, wykonana przez Izaaka Rigę z Królewca.

Baroque pulpit from 1701, made by Izaak Riga from Królewiec.


Grób przed kościołem

Grave in front of the church.
Pastorówka z XIX w.

Parrish house from the XIX c.

Pałac rodziny von Mirbach z 1856

Von Mirbach family palace from 1865

niedziela, 7 października 2012

ŁÓDŹ - ULICA PIOTRKOWSKA \ PIOTRKOWSKA STREET

Wyświetl większą mapę


Łódź nie ma rynku, zamiast niego przez miasto przebiega reprezentacyjna aleja o długości ponad 4 km. Ulica Piotrkowska to jedna z najdłuższych w Europie ulic handlowych, łącząca niegdyś Zgierz i Łódź. Cała zabudowa pochodzi z XIX i pocz. XX w. i pełni rolę czegoś w rodzaju łódzkiej starówki. Jest to piękna wizytówka miasta, pełna wspaniałych secesyjnych kamienic, knajpek i restauracji oraz ludzi.

Łódź hasn't got a main market square, instead of that there's a representative avenue running along the city with lenght of over 4 km. Piotrkowska Street is one of the longest market streets in Europe, it used to connect two industrial cities: Łódź and Zgierz. All buildings are from the XIX and XX c. and it is something as an Old Town. It's a very nice showcase, full of art nouveau, cafes and restaurants and, of course, people. 
 Wspaniały mural

Great graffitti
 Piękna kamienica pod nr 145

Beautiful house at no. 154
 Dom firmy Krusche-Ender z 1898 - było to biuro sprzedaży jednej z największych firm z Pabianic.

Krusche-Ende Company house - it was a main shop of one of the biggest companies from Pabianice.
 Fontanna z cyklu dziecięco-rybnego - takie fontanny stoją wzdłuż Piotrkowskiej

Children and fish fountain - such fountains stand along Piotrowska Street
 Detal jednego z nowoczesnych domów

A detail of one of few modern houses

 Cegiełki ludzi, którzy fundowali odbudowę ulicy Piotrkowskiej

Bricks of the people, that gave money for Piotrkowska renovation.


 Kamienica F. Fischera

F. Fisher's house
 Pomnik Leona Schillera

Leon Schiller monument


 Klapa kanalizacyjna opisana cyrylicą

Russian sewer coverage
 Biurowiec Siemensa

Siemens office house Miś Uszatek

Polish cartoon character

 Pozostałości po łódzkich Żydach w podwórzu

Remains after Łódź Jews in the yard

 Aleja gwiazd

Stars Avenue
 Pomnik Artura Rubinsteina

Artur Rubinstein monument


Pomnik Władysława Reymonta

A writer, W. Reymont's monument