niedziela, 26 października 2008

GDAŃSK - WYSPA SPICHRZY

Wyświetl większą mapę

Jako że Gdańsk to duze miasto, podzieliłem je na części, coby łatwiej było ogarnąć to piekne miasto. Wyspa powstała w 1576, kiedy przekopano kanał Nowej Mołtawy. Wówczas było tu ok. 300 spichlerzy! W 1945 Armia Czerwona zniszczyła większość zabytkowej zabudowy.

Gdańsk is a big city, so I decided to divide photos from the city into city parts. First of all, Granary Island. It was funded in 1576, when the channel of New Moltava was built. There were more than 300 granaries! But in 1945 the Red Army destroyed most of them.

Brama Stągiewna
Widok na Wielką Stągiew, Mała z tyłu. Powstały w 1517-9.
Stągiew Gate
A view on Great Stągiew, the Little one is behind. It was made in 1517-9. Stągiew was an old liquid measure.

Ruiny jednego ze starszych spichrzy, z widokiem na Żurawia.


Ruins of one of the oldest granaries with a view on Żuraw, big crane.


W tym spichrzu jeszcze ktoś mieszka!!

There's someone still living here!!

Ruiny spichrza. To część wyspy na przeciwko Starego Miasta.

Ruins of granary. It's a part of the island opposite the Old Town.
Kolejny ze spichrzy na przeciwko Starówki.

Another one opposite the Old Town.
Dziwnie opuszczone i zrujnowane miejsce w otoczeniu pieknych kamienic... Na szczęście są plany, aby coś z tym zrobić...

It's strange, that this alone and ruined place is surrounded by beautiful houses... Luckily, there are some plans to revitalise this place...

Spichlerz Błękitny Baranek
Little Blue Ram Granary.
Wszystkie te spichrze stoją wzdłuż ul. Chmielnej.

All of those granaries are along Chmielna Street.

Nazwy spichrzy nawiązują do miast partnerskich: Toruń, Elbląg...
Names of those granaries deal with partner cities.

Jeden z bardziej zniszczonych spichlerzy.
One of the destroyed granaries.

Widok znad Mołtawy na spichrze.
A view from Moltava river.

piątek, 17 października 2008

FRYDLANT
Wyświetl większą mapę

Frydlant to niewielkie (7.500 mieszkańców) miasteczko w kraju Libereckim. Małe ale niezwykle urocze i pełne zabytków. Miasto jest najstarsze w okolicy, bo pierwsze wzmianki pochodzą z 1278, kiedy ród Bibrsteinów kupił je od króla Czech. Miał byc to gród obserwacyjny, prawdopodobnie od jego funkcji pochodzi nazwa. Z uwagi na swą rolę, często przetaczały sie tedy rózne armie, m.in. Napoleon. W XIX w. nastapił rozwój przemysłu tekstylnego, dzieki czemu wzrosło znaczenie miasteczka. W czasie II wojny miasto ocalało, więc odnowione niedawno kamieniczki błyszczą pięknie w słońcu.
Frydlant is a small (7,500 inhabitants) town in Liberec country. Small, but beautiful and full of interesting things. The town is the oldest in the area, beacause first notes come from 1278, when the Birbsteins' bought the town from Czech's king. It was supposed to be a watch keep, so probably the name comes of the town from that. Due to its role, there were many armies rolling through the town, including Napoleon's army. In the XIX c. the textil industry blew up and the meaning of the town arose. During the II world war Czech didn't fight, so the town was not destroyed. The renewed houses shine beautifully in the sun :)
Centrum miasta.
Town center.

Jedno ze skrzydeł zamkowych.

One of castle's wings.

Zamek
Zamek zbudowała rodzina Ronovec w XIII w., po czym w 1278 przejęła go rodzina Birbsztajnów, która rozbudowała zamek. W 1620 budowlę zdobył Albrecht z Waldsztajnu po bitwie pod Białogórą. Po jego zamordowaniu zamek przejęła rodzina Gallasów, która była włascicielami przez dlugie lata. Obecnie w zamku jest muzeum, dośc ciekawe.
Castle
The castle was built in XIII c. by Ronovec family, but it was taken by Birbstein family in 1278. they made castle bigger. In 1620 Albrecht from Valdstein conquered the castle after the battle of White Mountain. After his decapitation, the castle was taken by Gallas family. They were the owners for a long time. Right now, there's a quite interesting museum inside.

Piekny zamek dolny.
Beautiful lower castle.
Widok na zamek dolny przez furtę.
A view on the lower castle throught the gate.
Wieza zamkowa.
Castle tower.
Dziedziniec dolny, widziany z górnego.
Lower courtyard, seen from the upper one.
Jeden z korytarzy zamku.
One of the castle's corridors.
Widok z rzeki Smedy na centrum miasteczka.

A view on a town center from Smeda river.
Jedna z uliczek niedaleko rynku.
One of the streets near the main square.

Ratusz na rynku.
Neorenesansowy, powstał w 1892-96.

Town Hall on the main square.
Built in 1892-6.
Piekne kamieniczki w rynku z XVIII - XIX w.
Pretty houses in the market from XVIII - XIX c.
Naroznik rynku znad fontanny.
Ten zielony dom pochodzi z 1889
A corner of the main square, seen from the fountain.
This green house comes from 1889.
Ratusz i kamieniczki na rynku.

Town Hall and houses in the main square.
Kościół Dziekański Znalezienia Krzyża św.
Powstał w 1549-51.
Church od Finding The Holy Cross.
Built in 1549-51.
Domy mieszczańskie z widokiem na ratusz.
Town houses with a view on a Town Hall.
Miasteczko może i małe, ale urokliwe. Nie zdajemy sobie sprawy, ile pięknych miejsc jest zaraz za miedzą i jeździmy do Tunezji, Egiptu, czy Maroka, gdzie nawet wyjśc z hotelu sie poszwendać nie mozna...
A town is small, but pretty. We don't pay any attention to what's in such countries like Czech Republic and that's wrong, coz there are sometimes more treasures than in Tunisia or Morocco, where u can't even go out of the hotel to wander here or there...