sobota, 27 sierpnia 2011

NOVY BOR
Wyświetl większą mapę

Novy Bor to niewielkie miasto (12.000 mieszkańców), założone w 1471 jako Amultovice. W XVII w. wieś rozwinęła się na tyle, że w 1757 otrzymała prawa miejskie jako Haida. W końcu XVIII w. Novy Bor uzyskał sławę dzięki hutom szkła. Dziś miasteczko nadal zarabia na przemyśle szklanym i stanowi bazę turystyczną.

 Novy Bor is a small town (12,000 inhabitants), founded in 1471 as Amultovice. In the XVII century, the village has evolved so much that in 1757 it received city rights as Haida. In the late XVIII century, Novy Bor gained fame through the glass works companies. Today the town continues to earn from the glass industry and is a tourist base. Muzeum Szkła - budynek z 1804. Muzeum działa od 1893.

Glass Museum - in the building from 1804 they set the museum in 1893.

 Kościół Najświętszej Marii Panny  z 1749.

St. Mary's church from 1749


 Fontanna z wodnikiem

 Matka z córką


Mother and daughter
Mała kapliczka koło fontanny

A small chapel near the fountain

wtorek, 23 sierpnia 2011

RZYM CZĘŚĆ 2 \ ROME PART 2


Już kiedyś pokazywałem zdjęcia z Rzymu, ale tym razem spacer od Zamku Michała Anioła, poprzez Schody Hiszpańskie, aż do Fontanny di Trevi. Zapraszam :)

I've shown some photos from Rome before, but this time it's a walk from Michaelangelo's Castle, through Spanish Stairs, to Di Trevi Fountain. Come on!

Jeszcze rzut okaw kierunku Watykanu

Just a glance into Vatican.


 Schody Hiszpańskie

Spanish Stairs

 Fontanna di Trevi

Di Trevi Fountain