poniedziałek, 10 sierpnia 2009

GIŻYCKO
Wyświetl większą mapę

Giżycko nie jest duże, bo ma ok. 30.000 mieszkańców, ale jest uznawane stolicą żeglarstwa w Polsce. Miasto powstało w XIV w. wraz z zamkiem krzyżackim pod nazwą Leczenburg (Lötzen). Osada została zniszczona w czasie wojny 13-letniej, ale w 1475 lokację odnowiono. Giżycko otrzymało prawa miejskie w 1612. Układ miasta rozwinął się z ulicówki, dlatego nie ma tu rynku jako takiego. W 1657 miasto spalili Tatarzy, a w 1710 ludzie wyginęli od dżumy. W 1807 stacjonowały tu wojska generałów Zajączka i Dąbrowskiego. W XIX w. ludność polska stranowiła 74%, ale na pocz. XX w. było to już tylko 3%. Od 1868 działa tu żegluga parowa, miasto stało się znanym letniskiem. Po II wojnie światowej miasto zniszczone było w 50%. Zwano je wtedy z mazurska Lec, ale zaraz zmieniono nazwę na Łuczany. W 1946 nadano miastu dzisiejszą nazwę, co spotkało się z duzymi protestami miejscowej ludności, używającej nazwy Łuczany. Dziś już niewiele osób pamięta starą nazwę, a wodniacy przyjeżdżający tu popływać na jeziorach używają zgodnie nazwy Giżycko.

Giżycko is not a big town about 30.000 inhabitants), but it's considered Polish capital of sailing. The town was raised in XIV c. around the castle of Teutonic Knights. It had the name Lötzen. The town was destroyed during war between Poland and Teutonic Knights, but Lötzen was rebuilt in 1475. It got city rights in 1612. The urban shape developed from the street-village, that's why there ain't no main square. In 1675 Lötzen was burnt by Tatars and 1710 a lot of people died because of plague. In 1807 the army of Napoleon stayed here under the commands of two Polish generals. In the XIX c. there was 74% of Polish people here, but 100 years later there was only 3%. Since 1868 there's been steam fleet working and the town became a well-known summer centre. During the II WOrld War the town was destroyed in 50%. It was called Lec in Masurian, but soon the name changed into Łuczany. In 1946 the government decided to call the town Giżycko, and local people didn't like the idea and there were lots of protests. Today, there are not many who remembers the old name, and the tourists coming here to swim, sail, paddle and so on use the proper name Giżycko.
Kościół ewangelicki.
Powstał w 1827 wg proj. K.F. Schinkla. Rozbudowany w 1881.

Evanghelic church.
It was raised in 1827, designed by K.F. Schinkel. rebuilt in 1881.
Most obrotowy.
Ponad kanałem Łuczańskim. Jest to ostatni działający w Europie most obrotowy z XIX w.

Swing bridge.
Over Łuczański chanel. It's the last swing bridge from XIX c. working in Europe.

Łódź przepływająca koło mostu obrotowego.

A boat that is passing by the swing bridge.
Zamek Krzyżacki.
Powstał w XIV w., spalony w 1461 przez Litwinów, szybko odbudowany. W 1614 przerobiono go na dwór myśliwski, a w XIX w. umieszczono tu mieszkanie komendanta Twierdzy Boyen. W czasie I wojny światowej był kwaterą gen. von Hindenburga. Po wojnie zamek był hotelem, dziś trochę się sypie...

Castle of Teutonic Knights.
Built in XIV c., destroyed by Lithuanians in 1461, but soon rebuilt. In 1641 it was remade into Hunters' court and in XIX c. there was a house of Boyen Fort comendmant. During the Iw World War it was a quarter of general von Hindenburg. After the war it was a hotel and right now it isn't in a good shape...
Brama Giżycka.
Twierdza Boyen.
Powstała w 1842-55 z inicjatywy gen. von Boyena. Ma 6 bastionów i 4 bramy. W czasie I wojny Rosjanie nie zdołali zdobyć twierdzy, a w czasie II wojny miesciła się tu siedziba organizacji wywiadowczej Fremde Heere Ost, ale w 1945 oblężona padła bez walki. Do 1957 miesciło się tu wojsko polskie, poitem magazyn. Obecnie twierdzę można zwiedzać.

Boyen Fort.
Raised in 1842-55, iniciated by Prussian general von Boyen. It's got 6 keeps and 4 gates. During the I World War Russians didn't manage to conquer the fort and during the II World War there was a German spy organisation Fremde Heere Ost working here. In 1945 the fort was conquered without a fight. Until 1957 there was Polish Army here and then some warehouses. Right now you can visit the fort.
Schrony koszarowe.

Barracks.


Bastion Leopold.


Gołębniki dla gołębi pocztowych.

Station of post pigeons.


Budynek administracyjny.

Administration building.


Giżycko może nie jest pieknym miastem, ale nie przyjeżdża się tu dla jego zabytków, tylko dlatego, że jest otoczone jeziorami i można tu uprawiać masę sportów wodnych :D

Giżycko ain't a pretty town, but you don't come here to visit the sightseeings, but because it is surrounded by the lakes and you can do a lot od water sports here :D

piątek, 7 sierpnia 2009

ZADAR
Wyświetl większą mapę

Zadar, duże miasto (80.000 mieszkańców), jest stolicą Dalmacji. Pierwszą osadę założyli Rzymianie, a Oktawian August kazał ufortyfikować miasto. Jednak w 538 miasto należało już do Bizancjum. Aż do XI w. o te tereny walczyli Chorwaci, a w 1202 miasto włączono do Węgier, aby po krótkim czasie zostało przejęte przez Wenecję. Zadar używany był jako baza wypadowa Wenecjan na wojny z Turkami. W 1797 miasto zajęli Austriacy, a w 1808 Napoleon włączył miasto do prowincji iliryjskiej. Wtedy zaczęła się tu kształtować chorwacka świadomość. W 1813, kiedy miasto zostało zniszczone przez armię austriacką i flotę brytyjską, Zadar wrócił do Austrii. W 1918 miasto należało do Włoch. W czasie II wojny miasto ucierpiało na skutek nalotów alianckich. w 1945 zostało włączone do Jugosławii. W czasie wojny z Serbią miasta nie zniszczono aż tak bardzo i dziś jest kwitnącym ośrodkiem turystycznym i studenckim.

Zadar, a quite big town (80.000 inhabitants) is a real capital of Dalmatia. First settlement was made here by Romans and Octavian August ordered to fortify the town. In 538 the town belonged to Bisantium. Untill XI c. Croatians fought for those terrains, and in 1202 town was included into Hungary, but soon after that taken by Venice. Zadar was used as a base for wars with Turks. In 1797 town was taken by Austria, and in 1808 Napoleon included Zadar to Ilirian Province. Then the Croatian conciousness started to shape. In 1813, when the town was destroyed by Austrian army and British fleet, Zadar came back to Austria. In 1918 it was taken by Italy. During the II world war the town was destroyed by the Alliance planes. In 1945 it was in Jugoslavia. Zadar wasn't destroyed much during war with Serbia nad now it's a pretty turistic and student center.
Przez tę bramę wchodzi się na stare miasto od strony centrum, przez most dla pieszych.

You enter the Old Town through this gate, coming across the pedestrian bridge.
ulica Jurija Barakovića.

Jurij Baraković street.
Ratusz.
Stoi na Narodni Trg, zbudowany w 1934 na zrębach kościoła św. Wawrzyńca.

Town Hall.
It stands on Narodni Trg, made in 1934 on the leftovers of St. Lawrence church.
Pałac Ghirardini.

Ghardini's palace.
Loggia.
Powstała w XIII w., w wieku XX została przerobiona i oszklona przez M. Sanmichelego. Wymierzano tu sprawiedliwość i odczytywano akty publiczne. Dziś jest to galeria.

Loggia.
It was built in XIII w., in XX c. it was rebuilt and glassed by M. Sanmichel. The justice was paid here and they read public acts. Now, there's a gallery here.
Mini podwóreczko.

Mini backyard.
Narodni Trg.
Widok na nowe miasto.

A view on new city.
Bloki jak wszędzie, tyle, że klima wisi.

Housing blocks as everywhere, but A.C. is on...

Kościół Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych.
Powstał w XVI w.

Church of St. Mary Healing of the Sick.
Made in XVI c.
tył kościoła św. Chryzogona.

Back of St. Chryzogon's church.
kościół św. Chryzogona.

St. Chryzogon's church.

Morska Vrata.
wieża widokowa katedry św. Anastazji.

View tower of the St. Anastasia cathedral.
Kościół Mariacki.
Powstał w XI w. z XVI-wieczną fasadą.

St. Mary's church.
Made in XI c., with face from XVI c.
Kościół św. Donata.
Powstał w IX w. z rozkazu biskupa Donata.

St. Donat's church.
Raised in IX c., ordered by bishop Donat.
Lapidarium
Widok na Luka Jazine (woda) i nowe miasto.

A view on Luka Jazin (this water) and new town.
Starówka w stronę kościoła mariackiego.

The Old Town in the direction of St. Mary's church.
Wzdłuż Śiroka ulica.

Along Śiroka Street
kościół św. Donata z wysokości.

St. Donat's church from the air.


Mały Arsenał i Prochownia.

Small arsenal and Gunpowder magazine.
Organy Morskie.
Pod schody - klawisze wpływa woda...

Sea organs
Water flows under the stairs-keys...
... a powietrze wypychane przez owe dziurki wydaje oryginalne odgłosy.

... and the air is blown out off those holes, giving original sounds.
Obala kralja Petra Kreśimira.
Widok na Wydział Nauk Humanistycznych.

Obala kralja Petra Kreśimira.
View on Humanities Arts Department.
Zadar jest bez wątpienia świetnym miastem do odwiedzenia, klimatyczne zaułki, miłe knajpki, śliskie posadzki ulic... Warto być, a nawet wrócić.

Zadar is a great place to visit, small streets with unique flavor, nice restaurants, slippery streets... Worth being here, worth come back...

poniedziałek, 3 sierpnia 2009

SCHÖNAWyświetl większą mapę

Schöna to naprawdę niewielka wioska na samej granicy niemiecko-czeskiej, w Saksonii Szwajcarskiej, nad rzeką Łabą. Można tam dotrzeć pociągiem z Drezna, lub promem z Hřenska w Czechach. Przyjeżdża się tu połazić po pięknych górach Saksonii.

Schöna is a really small village on the border with Czech rep. in Swiss Saxony, on the river Elbe. You can get there by train or by ferry from Hřensko in Czech Rep. You can come here for hiking and wandering through beautiful Saxon mountains.
Widok z Hřenska, 7 domów, stacja kolejowa i to cała wieś. Ale ma urok :)

A view from Hřensko, 7 houses and a railway station, that's it. But it's so nice :)
Najładniejsza z kamieniczek usytuowanych między skałą, a torami i Łabą.

The prettiest house placed between the rocks and a railway track and Elbe.