niedziela, 22 listopada 2009

QAWRAWyświetl większą mapę

Qawra to małe miasteczko turystyczne nad zatoką St. Paul's. Stanowi część takiej aglomeracji z St. Paul's Bay i Buġibba. Nie jest to stare miasto, większość budynków ma ok. 20-30 lat. Urodę tego miasta stanowi... brak jakiegokolwiek ładu :) Każdy stawia budynki jak popadnie, a i tak większość z nich to tylko mieszkania letnie, więc sporo z nich jest niezamieszkanych. Poza tym to przede wszystkim knajpy, hotele i pensjonaty. Typowa miejscowość wypoczynkowa.

Qawra is a small town over St. Paul's Bay. It's a part of aglomeration, along with St. Paul's Bay and Buġibba. It's not an old town, most of the buildngs are 20-30 years old. The town is nice, because... there's a great lack of order :) Every building stands wherever and most of the flats are just summer houses and noone lives there. There are mostly hotels, penssions and restaurants. Summer town.
Ogromny kościół, niezwykła curiosum.

Huge church, incredible curiosum.
Ulice, mimo, że budynki są nowe, to skansen motoryzacyjny.

Streets are something like cars' museum, even if the bulidings are new.
Plaży nie ma, tylko skalisty brzeg, na którym można sie poopalać i popluskać.

There're no beaches, just a rocky shore, u can take a sunbathe and swim there.

Wieża św. Jana, pozostałość po umocnieniach na wyspie.

St. John's Tower, the remain after island's fortifications.
Globalna Malta :)

Global Malta :)
Bunkier. I kolejny zabytek motoryzacji.

Bunker. And another old car.
Ten sam niesamowity kościół.

This incredible church once again.
Takie plakiety są na każdym domu. I na każdym inna!

Plaques like that one are on every house. And everyone is different!

Port jachtowy.

Yacht port.
Dorożką po promenadzie? Czemu nie?

With hansom over the promenade? Why not??

poniedziałek, 9 listopada 2009

ESZTERGOM
Wyświetl większą mapę

Esztergom to niewielkie miasto (ok. 30.130 mieszkańców) nad Dunajem, założone w 973 roku. Była to stolica Węgier, tutaj koronowano pierwszego króla Węgier, Istvana w 1000. Dopiero w król Bela IV przeniósł stolicę do Wyszehradu. Sporo kłopotów sprawił najazd turecki w XVII w. i nastały ciężkie czasy dla katolików - 1820 arcybiskupstwo powróciło do miasta. Po wojnie władze komunistyczne próbowały umniejszyć rolę miasta, biskupi usiłowali walczyć, ale nie na wiele się to zdało. Dziś przeważają tu głównie turyści węgierscy, pielgrzymujący do siedziby pierwszych królów. Mieści się tu również fabryka Suzuki.

Estergom isn't a big town (about 30.130 inhabitants) at the bank of Danube river, established in 973. It was the capitol of Hungary, there was the first hungarian king crowned in 1000, kiraly Istvan. A few centuries later the king Bela IV moved the capitol to Vyshehrad. In XVII c. Turks caused a lot of problems and they caused a lot of problems for the Christians - bishops returned to Estergom in 1820. After the II world war communist government tried to disrespect the town, bishops were fighting, but without an outcome. Today, there are usually hungarian tourists, pilgriming to the old king's house. There's also Suzuki factory.
Plac obok Bazyliki z Panoptikum. Wewnątrz znajdują się figury królów węgierskich.

A square near the basilikum with Panoptikum. There are kings' figures inside.
Widok na Dunaj spod Bazyliki i most, który w 2003 połączył Węgry ze Słowacją.

A view on Danube from basilikum and the bridge, which connected in 2003 Hungary with Slovakia.

Organy wewnątrz bazyliki

Organs inside the basilikum.
Widok na kościół i Muzeum Chrześcijaństwa.

The church and Muzeum Of Christians.
Bazylika
Powstała w 1822 na miejscu zamku królewskiego. Jest to największy kościół w kraju - ma 100 m wysokości. Wewnątrz jest skarbiec z najważniejszymi skarbami państwa.

Basilikum
It was built in 1822 in the place of royal castle. It's the biggest church in the country - it's 100 meters high. Inside there's treasury with the most precious hungarian treasures.

Studnia

A well


Stare Seminarium i Muzeum Chrześcijaństwa.

Old seminary and Museum of Christians
Kapliczka na wzgórzu nieopodal.

A small chapel on the hill nearby.

Centrum miasteczka

Centre of the town
Biblioteka

A library


ulica Petera Pazmany

Pazmany Peter Street
ulica Istvana

Istvan Street


Bazylika znad rzeki

Basilikum from the river

Seminarium

Seminary