sobota, 26 września 2009

VARNA
Wyświetl większą mapę

Warna to trzecie co do wielkości miasto w Bułgarii (ponad 312.000 mieszkańców). Jest to bardzo stare miasto, choć może niekoniecznie to widać. Założone zostało już w 580 pne jako rzymska kolonia Odessos, należąc najpierw do Rzymu, potem do Bizancjum, aż do VII w., kiedy zostało zniszczona przez najazd Słowian. Oni to na miejscu starej rzymskiej osady założyli nowe miasto, właśnie Warnę, której nazwa wzięła się od słowiańskiego słowa 'vran' czyli czarny. Był to bardzo ważny port Drugiego Cesarstwa Bułgarskiego, przez co w XIV w. została podbita i splądrowana przez Turków. W 1444 Władysław Warneńczyk próbował odbić miasto, ale wojska chrześcijan zostały rozbite przez armię Murada II i Warna stała się silnym fortem Imperium Ottomańskiego. Od 1878 miasto jest w granicach Bułgarii.

Varna is the third city in Bulgaria (312,000 inhabitants). It's a very old city, but it's not clearly visible. It was raised up in 580 BC as a Roman settlement Odessos, at beginning belonging to Roman Empire, than Bisantium till VII c., when it was destroyed by Slovians. They raised a new town, Varna, called from slovian word 'vran' which meant 'black'. It was a very important port of the Second Bulgarian Empire. That was the reason that the Turks attacked and plundered the city in XIV w. In 1444 Polish king, Władysław III of Poland tried to get the city from Islamic hands but he was defeated by the forces of Murad II and died there. Varna became the strong fort of Ottoman Empire. The city has been in the borders of Bulgaria since 1878.
Rozczulający napis McDonald's cyrylicą :)

Excellent writing McDonald's in cirillic :)
Pomnik Stefana Karadży, bułgarskiego bohatera ruchu wyzwolenia kraju spod jarzma tureckiego.

Monument of Stefan Karadzha, Bulgarian hero of the revolutionary liberation movement in XIX c.

Kościół św. Mikołaja

St. Nicolas church.

Dwór Art Nouveau na alei Księcia Borysa I

Art Nouveau Mansion in Prince Boris I Avenue

Nowoczesny sklep New Yorkera.

Modern New Yorker shop.
Plac, po lewej teatr Bachwarova, po prawej fontanna przed ratuszem.

A square, Bachvarov's theatre on the left, fountain in front of the Town Hall on the right.
Teatr Stojana Bachwarova.

Stojan Bachvarov's Theatre.
Fontanna przed ratuszem.

Fountain in front of the Town Hall.
Opera.

Opera House.
Cerkiew katedralna na pl.Metropolita Simeon.

Cathedral Orthodox church on the Metropolita Simeon Square.
Teatr miejski

City Theatre.
Katedralna cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy.
Jest to druga co do wielkości bułgarska świątynia, powstała w 1880-6 wg proj. Gencza Kunewa jako wotum za wyzwolenie z tureckiej niewoli. Wewnątrz są piękne freski.

Cathedral Orthodox church
It's the second Bulgarian church, built in 1880-6 and designed by Gentcho Kunev as a thank for a liberation from Turkish occupation. There are beautiful fresques inside.
Piękna kamieniczka

Beautiful house
Dziwaczny pomnik

Strange monument
Stacja kolejowa.

Central railway station.
Okolica portu.

Port's surroundings.
Stacja centralna.

Central station.
Łaźnie rzymskie.

Roman baths.
Łaźnie powstały za panowania cesarza Antoniusza Piniusa w poł. II w ne i opuszczone w V w.

Baths was build during the reigns of Antonius Pinius in the middle of II c and abandoned in V c.
Łaźnie mieszczą się na rogu ul. San Stefano i Chan Krum i myślę, że są warte wydania 1 euro...

The baths are on the corner of San Stefano and ChanKrum and I think they are worth seeing and spending 1 Euro...
Miasto nie porywa, choć miło jest prześć się obok pięknych kamieniczek z pocz. XX w. i po głównych alejach, w których jest mnóstwo sklepów wszelakich znanych marek, po dość atrakcyjnych cenach. Jedna z ulic jest na prawie całej długości zajęta tylko przez sklepy z butami... Warto zajrzeć jeszcze do Delfinarium i zejść nad morze.

The city ain't overwhelming, but it's nice to wander among beautiful houses from the beginning of the XX c. There are many shops of well-known brands with things in good prices. One of those streets is taken only by shoe shops... And it's worth to see the Dolphinarium and go down to the sea shore.