sobota, 14 maja 2011

XEMXIJAWyświetl większą mapę

Xemxjia (czyt. Szemszija) oznacza słoneczny. Naprawdę jest to ciche i spokojne miasteczko nad Golden Bay z jedną z najlepszych plaż na Malcie. Jest tu trochę starych kamienic, kilka nowych bloków, hotele i cisza i spokój. Jeden z najspokojniejszych resorów na Malcie. 

Xemxija (pron. Shemshiya) means sunny. It's really quiet and calm town over the Golden Bay with one of the finest Malta's beaches. There are some old houses, a few newer ones, hotels and peace and quiet. It's one of the most peaceful resorts in Malta. 
 Plaża nie wszędzie jest kamienista

The beach isn't so stony everywhere.
 Widok z plaży na miasteczko

A view from the beach to the town.
 Woda słona jak piorun, ale i ciepła, a plaża piaszczysta.

Water is salty as hell, but it's also warrm and the beach is sandy

 Brama do kościoła

Church's gate
 Podwórze przy kościele

Church's yard


 Widok z miasteczka na plażę

View from the town to the beach Cmentarzyk przykościelny

Cemetary by the church
 Większość grobów jest ... w ścianie cmentarza!

Most of the graves are in the walls of the cemetary!

 Złota Zatoka

Golden Bay
 Hotelowa część miasteczka

Hotel part of the town
 Kościół wygląda na stary, ale powstał w 1959.

Church seems to be old but it was built in 1959. Jak już kiedyś wspominałem, Malta to wspaniały skansen motoryzacyjny.

As I've already written, Malta is full of old beautiful cars.
 Schron z czasów II wojny

Shelter from the II WW

piątek, 13 maja 2011

ČESKA KAMIENICEWyświetl większą mapę

Česka Kamienice to niewielkie miasto (ok. 6000 mieszkańców) w kraju Usteckym. Założone zostało w XIII w. nad rzeką Kamienicą. Podczas wojny trzydziestoletniej, wykorzystane było na krótki okres czasu jako twierdza wojenna. W drugiej połowie XIX w. miasto prosperowało dzięki fabrykom oraz  handlu z szkłem. Dziś jest to senne, nieco zaniedbane miasto, posiadające jednak w sobie 'to coś'.

Česka Kamienice is a small town (about 6000 inhabitants) in Ustecky country. It was founded in the XIII c. on the river Kamienica. During the Thirty Years' War, it was used for a short period of time as a military stronghold. In the second half of the XIX c. the town prospered due to trade, factories and glass. Today it is a sleepy, somehow neglected town, but with that 'little something'.

 Kaplica Narodzin Panny Marii

Chapel of The Birth of Virgin Mary Przez miasto przepływa rzeka Kamienica

There's a river called Kamienica flowing across the town

 Jedna z uliczek starówki

One of the streets of old town
 Rynek

Main square

Na rynku stoi studnia z XVI w.

There's an old well from the XVI c. in the main market. Brama zamkowa

Castle's gate
 Kościół św. Jakuba z XV w.

St. Jackob church from the XV c.
 Zamek Kinskich z XVI w., zbudowany przez Jindrzicha z Wartenberku

Kinskys' castle from the XVI c., built by Jindrzich from Wartenberk.
 Dziś zamek jest zapuszczony i zaniedbany

Today it's abandoned and neglected

 Przez niewielką zamkową bramę wyjeżdża się ze starówki.

Through that tiny gate you can leave the old town. 
 Poza odnowioną starówką miasteczko jest dość smutne i zapyziałe, ale ma klimat.

Except for the old town, the town is sad and neglected, but it's got flavour.

 Stara fabryka

Old factory from the XIX c.
 Wzgórze zamkowe o wysokości 530 m n.p.m

Castle Hill with the height of 530 m
 Miasto ze wzgórza

The town from the hill

 Kamienicki zamek założony w XIII w. przy szlaku na Łużyce.

Kamieniecki Castle from the XIII c. by the tradeway to Lusatia


 Z drewnianej wieży rozciąga się piękny widok na okolicę

There's a beautiful view from that wooden tower.