sobota, 27 marca 2010

KLEBARK WIELKIView Larger Map

Klebark Wielki, to wbrew nazwie, miejscowość dość mała, choć stara. Jest to stara osada pruska, która przetrwała różne zawirowania polsko-pruskie. Dziś jest tu ok. 700 mieszkańców, kemping nad pięknym jeziorem Klebarskim i kościół zakonu maltańskiego.

Klebark Wielki is not a big village, but old. It's an old Prussian village, which went through many Polish-Prussian affairs. Today there are about 700 inhabitants, camping over the Klebarskie lake and there's a church of Maltese Knights.
Widok z jeziora na plebanię z końca XVIII w. i kościół.

A view from the lake on the parsonage from XVIII c. and the church.
Kościół parafialny Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Powstał w 1892 wg proj. Fritza Heimana, konsekrował go bp Andrzej Thiel w 1896. Dziś jest to siedziba kawalerów zakonu maltańskiego, zresztą dwóch (słownie: dwóch).

Church of Finding of The Holy Cross and the Birth of St. Mary.
It was built in 1892 designed by Fritz Heiman, consecrated by bishop Andrzej Thiel in 1896. today it's a home of Polish Knights of Maltese Cross, there are two of them now.
Wnętrze kościoła.

Church's interior.
Widok na wieś i jezioro. Piękne miejsce.

View on the lake and village. Beautiful place!