sobota, 3 stycznia 2009

KRAKÓW - RYNEK
Wyświetl większą mapę

No i cóż nowego można napisać o krakowskim rynku? Chyba każdy tam był, chyba każdy zna kształt sukiennic i kościoła mariackiego, nie mówiąc o hejnale... Zdjęcia są z różnych okresów, nie wiem co to jest, ale rzadko miewam pogodę w Krakowie... Coś w tym musi być...

What more can I write about the main square in Cracow? Everybody in Poland was there, knows how Sukiennice and St. mary's church look like... Everybody knows the bugle-call... The photos are form different visits. I don't know why, but that's rare when I have good weather conditions in Cracow... There's gotta be something behind that...
Pomnik Mickiewicza przed sukiennicami.
Odsłonięty w 1898 na 100-lecie urodzin wieszcza. Pomnik wykonał Teodor Rygier. Jak to pomniki polskich bohaterów, został zniszczony przez hitlerowców i odnaleziony na złomowisku w Hamburgu; ponownie odsłonięto go w 1955. Ulubione miejsce w czasie studniówek i wyjść z wojska.

Adam Mickiewicz monument.
It was shown in 1898 for a hundred anniversary of poet's birthday. The monument was made by Teodor Rygier. As it was with most of monuments of Polish heros, it was destroyed by Nazis and found on the waste dump in Hamburg; the monument was brought here back in 1955. It's the favourite place of young students and soldiers released out of army (but there's no army duty right now).
Kościół Mariacki.
Powstał pod koniec XIII w. W XV w. Wit Stwosz wykonał swoje najbardziej znane dzieło: ołtarz Wita Stwosza. Pozostałe dekoracje wykonywali tacy artyści jak Radwański, Placidi, Stryjeński, Matejko, Mehoffer, Wyspiański... Wyższa wieża, Hejnalica, ma 82 m, niższa 69 m.

St. Mary's church.
It was built at the end of XIII c. In XV c. Wit Stwosz made his most known art work: beautiful main altar. The rest of the decoration was made by famous Polish and Italian artists. Higher tower, Hejnalica is 82 meters high, they perform a famous bugle-call at the high noon from this tower. The loewr tower is 69 meters high.
Sukiennice
Powstały już w XIII w., choć takie z prawdziwego zdarzenia ufundował Kazimierz Wielki w XIV w. Obecny wygląd nadał sukiennicom Tomasz Pryliński w 1875-9. Jest to ciąg kramów, wewnątrz można poszukać herbu swojego miasta, bo to co leży na kramach, to tandeta straszliwa...

Sukiennice
They were raised in XIII c, but the real ones were founded by the king Casimirus the Great in XIV c. The current appeareance was given in 1875-9 by Tomasz Pryliński. It's a passage with small shops with souvenirs and a lotta tainted things...
Kościół św. Wojciecha.
Postawiony tu na pamiątkę miejsca, gdzie podobno wygłaszał kazania św. Wojciech, prawdopodobnie był to XI w. Dziś robi to dość dziwne wrażenie na rynku...

St. Wojciech church
It was to remind the sermons of St. Wojciech, probably in XI c. It makes a bit strange impression on the main market...
Pasaż w sukiennicach.

Passage in Sukiennice.
Wieża ratusza.
Stanęła wraz z ratuszem w XIV w., ale sam ratusz został zburzony w 1820. W podziemiach wieży mieściła się izba tortur, dziś teatr Scena Pod Ratuszem. Obecnie jest tu muzeum.

Town Hall Tower
It was built with a Town Hall in XIV c, but the Town Hall was destroyed in 1820. The tower remained. There was a torture chamber in the cellars; there's a theatre Scena Pod ratuszem right now. In the tower there's a museum.
Sukiennice z kamieniczkami rynku.

Sukiennice and houses in the square.