niedziela, 8 sierpnia 2010

STARA L'UBOVNAWyświetl większą mapę


Stara L'ubovna to niewielkie miasteczko (nieco ponad 16.000 mieszkańców) nieopodal granicy z Polską w Spiszu. Wprawdzie osada istniała już w XIII w. pod rządami księżniczki Kingi (znanej jako św. Kinga), ale dopiero kiedy władzę tu przejęły Węgry, król Ludwik Węgierski nadał L'ubovni prawa miejskie w 1364. W 1412 miasto weszło w skład zastawu spiskiego dla Władysława Jagiełły i zostało siedzibą władz polskich. Miasto wówczas rozkwitło, przez jakiś czas przechowywane były tu nawet klejnoty koronne. W 1769 miasto wróciło do Węgier pod rządami Habsburgów, ale i tak mieszkało tu bardzo dużo Polaków, zresztą do dziś miejska gwara jest podobna do polskiego. Przed wojną miał być nawet zorganizowany plebiscyt, gdzie przyłączyć miasto, ale do niego nie doszło. Dziś miasteczko jest ośrodkiem przemysłu i mieszka tu mnóstwo Romów, co sprawia, że trochę tu czasem niebezpiecznie.

Stara L'ubovnia is a small town (just over 16.000 inhabitants) not far from Polish borders in Spisz. The settlement was present in XIII c. over the reigns of the queen Kinga (known as St. Kinga or Kunegunda), but it recived town rights in 1364 from the hands of hungarian king Ludwik. In 1412 the town became a part of Treaty of Lubovla for Polish king, Władysław Jagiełło and it started to be a Polish town. There were Polish crown jewels hidden here for some time. In 1769 town returned to Hungary, even if most of the inhabitants were Polish. Still, the local dialect reminds of Polish language. Before the II World War there was supposed to be a plebiscite, which country Lubolna should belong to, but it didn't happen. Today, it's the industrial centre, but it lives here many Romani People and you can find it dangerous there.

Skansen, cerkiew przeniesiona z Matysowa.

Heritage village, an orthodox church brought here from Matysów.
Skansen, domy spiskie z pocz. XX w.

Heritage village, Spisz houses from the beginning of XX c.
Zamek lubowelski z XIV w.

Castle from XIV c.


Kościół św. Mikołaja z XIII w., mocno przebudowany

st. Nicolas church from the XIII c., rebuilt

Kamieniczki w rynku

Houses on the main market square
Kamieniczki w rynku

Houses on the main market square
Kamieniczki w rynku

Houses on the main market square
Kamieniczki w rynku

Houses on the main market square
Kościół św. Mikołaja

st. Nicolas church