niedziela, 19 czerwca 2011

BYDGOSZCZ 
Wyświetl większą mapę


Bydgoszcz jest jednym z większych miast w Polsce (ósme miejsce - ok. 360.000 mieszkańców), jedną ze stolic województwa kujawsko-pomorskiego i dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, akademickim, medycznym, wojskowym i sportowym. Miasto założono w 1038, prowadził tędy szlak handlowy do Gdańska. Przez kilka lat Bydgoszcz była stolicą Księstwa Bydgosko-Wyszogrodzkiego, potem należała przez 7 lat do Krzyżaków. W 1346 Bydgoszcz otrzymała prawa miejskie. Podczas wojen z Krzyżakami miasto wielokrotnie uczestniczyło w walkach, odbywał się tu nawet sejm przed pospolitym ruszeniem. Do XVI w. miasto bogaciło się na handlu zbożem, piwem i solą. Upadek zaczął się w czasie wojen ze Szwedami, którzy spustoszyli miasto. Po I rozbiorze Bydgoszcz trafiła w granice Prus. Dzięki doprowadzeniu kolei i zbudowania węzła wodnego miasto w XIX w. znów zaczęło się rozwijać, tym razem w bardzo szybkim tempie. W 1920 Bydgoszcz wróciła do Polski. W czasie wojny hitlerowcy zamordowali wiele tysięcy mieszkańców. Po wojnie miasto wróciło do formy i nadal jest jednym ze znaczniejszych miast w kraju.

Bydgoszcz is one of the largest cities in Poland (8th place - about 360,000 inhabitants), one of the capitals of the Kuyavian-Pomeranian voivodship and a large center of economic, cultural, academic, medical, military and sports. The city was founded in 1038, it was settled at a trade route to Gdansk. For several years, it was the capital of the Bydgosko-Wyszogrodzki Dutchy, then for 7 years it belonged to the Teutonic Knights. In 1346 Bydgoszcz received city rights. During the wars with the Teutonic Knights the city repeatedly took part in the war. There aMilitia Parliament took place. Until the XVI century the town got rich on the grain, beer and salt trade. The fall began during the wars with the Swedes, who devastated the city. After the I partition Bydgoszcz was in the borders of Prussia. As they built railway tracks and water junction here in the XIX century, the city began to grow again, this time in a very fast pace. In 1920 it returned to Poland. During the war the Nazis murdered many thousands of inhabitants. After the war the city became well again and continues to be one of the more important cities in the country.

 Bydgoszcz nazywają Wenecją północy z uwagi na mnogość kanałów.

They call Bydgoszcz 'The Northern Venice', because of many canals.
 Jedna z zagubionych bydgoskich uliczek.

One of the lost streets
 Opera Nova
 Zabudowa nad kanałami rzeki Brdy

Buildings at the Brda river banks
 Spichlerz

Granary


 Jedna z ulic starówki

One of the Old Town's streets
 Widok na rynek

A view ona a main market
 Wnętrze bazyliki św. Mikołaja i Marcina

Interior of  St. Nicholas and St. Marcel basilica
 Bazylika św. Mikołaja i Marcina z XV w.

St. Nicholas and St. Marcel basilica

 Rynek

Main marketStary kościół ewangelicki z 1903, dziś św. Andrzeja Boboli


Old evanghelic church, now roman of the name St. Andrew Bobola. It's from 1903

 Nad Brdą

At Brda river
 Linoskoczek

Tightrope walker
 Spichlerze nad Brdą

Granaries at Brda
 Kościół Klarysek Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z pocz. XVII w.

Clare Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary from the beginning of XVII century
 Ulica Gdańska

Gdanska Street
 Muzeum


poniedziałek, 13 czerwca 2011

JASKINIA POSTOJNA \ POSTOJNA CAVE


Wyświetl większą mapę


Jaskinia Postojna to jedna z największych atrakcji turystycznych Słowenii. Znajduje się niedaleko od miasteczka o tej samej nazwie. Jaskinię udostępniono już w XIX w., można zobaczyć tu 5,5 kilometra sal . Jaskinię wydrążyła rzeka Pivka, jest tu zawsze 8 stopni ciepła.  

Postojna cave is one of the greatest tourist attractions in Slovenia. It's located near the town Postojna. It was opened in the XIX c., you can see 5,5 km of halls inside. It was made by Pivka river, there's always 8 degrees inside.
 Przed wejściem stoi T-34, pamiątka po działaniach wojennych z II wojny światowej.

T-34 tank is a reminder of the II WW.


 Wejście do jaskini.

Entrance to the cave


 Pierwsze 1,5 km pokonuje się kolejką.

First 1,5 km we go by rail.Na koncu czeka na nas dinozaur!

There's a dinosaur waiting for us at the end!