niedziela, 25 września 2011

BARCZEWO

Wyświetl większą mapę

Barczewo jest małym miasteczkiem (ponad 7300 mieszkańców) niedaleko Olsztyna. Założone zostało w 1325 w miejscu wsi Barczewko, ale po najeździe litewskim założono nowe w dzisiejszym miejscu i nadano prawa miejskie w 1364. Po wojnach z Krzyżakami, w 1466 miasto włączono do Polski. W 1772 Barczewo wcielono do Prus, a potem w 1871 do Niemiec. W 1945, po odzyskaniu niepodległości, zmieniono dotychczasową nazwę Wartembork na Nowowiejsk, a w 1946 na Barczewo, dla upamiętnienia księdza Walentego Barczewskiego. Mieści się tu znane w Polsce więzienie, w którym władze komunistyczne przetrzymywały przeciwników politycznych.
 
Barczewo is a small town (more than 7300 inhabitants) near Olsztyn. It was founded in 1325 in the village Barczewko place, but after the invasion of Lithuania it was established in today's new place and was given a town rights in 1364. After the wars with the Teutonic Knights, in 1466, it was included in the Polish borders. In 1772 Barczewo was incorporated into Prussia, and later in 1871 to Germany. In 1945, after regaining the independence, the name has been changed from Wartembork to Nowowiejsk, and in 1946 finally into Barczewo, to commemorate the priest Walentyn Barczewski. There's a famous prison in Poland, where communist kept political opponents.

 Główna ulica miasta - Mickiewicza.

Main street - Mickiewicz Street
 Wieża kościoła św. Anny i Szczepana z 1386

St. Anna and St. Stephen church from 1386
 Wnętrze kościoła

Church interiorRatusz z XIX w.

Town Hall from XIX c.
 Kościół św. Andrzeja Apostoła z XIV w.

Church of St. Andrew the Apostole from XIV w.

 Kościół ewangelicki od tyłu

Evanghelic church from the back


 Synagoga z 1847, sprzedana w 1937 miastu. W czasie II wojny hitlerowcy urządzili tu więzienie. Obecnie jest tu muzeum


Synagogue from 1847, sold to the town governors in 1937. During the II WW there was a nazi prison here. Right now there's a museum.


Kościół ewangelicki z 1870

Evanghelic church from 1870


 Zabudowa rynku

Houses in the market square
Dom przy Mickiewicz 13, w którym urodził się Feliks Nowowiejski, autor słów hymnu polskiego.


A house at 13 Mickiewicza Street, where Feliks nowowiejski was born - he was an author of the Polish anthem lyrics.
 Cmentarz, który robi niesamowite wrażenie, bo zamieniony jest w park miejski. Ludzie leżą na ławeczkach, spacerują z psami, piją winko, a wszystko to pośród starych grobów...


Cemetary, which makes an unusual impression - it's changed into a park. People are lying on the benches, walking the dogs, drinking wine and everything in the presence of old tombs...USTRZYKI DOLNE

Wyświetl większą mapę

Jedno z większych miasteczek w Bieszczadach, liczące ok. 9500 mieszkańców. Wieś założona została w 1509 przez Iwonia Unihowskiego, rodu Przestrzał (stąd herb miasta), pod nazwą Ustryk. Ustrzyki znaczyło mniej więcej tyle, co 'ujście rzek'. W 1627 Ustrzyki zostały spalone podczas najazdu Tatarów. W 1723 wieś otrzymała prawa miejskie. Mieszkańcy uczestniczyli w Powstaniu Krakowskim w 1846, a w 1872 puszczono tędy linie kolejową, co przyspieszyło rozwój miasta, wraz z zapoczątkowaniem tutaj przemysłu naftowego. I Wojna światowa przyniosła miastu zupełne zniszczenie, ponieważ przechodził tędy kilka razy front. Na początku II wojny światowej miasto zajęła Armia Czerwona, włączając je do Ukrainy. Okupacja ZSRR i wywózki na Syberię trwały do 1941, kiedy okolice zajęła armia słowacka, która wraz z hitlerowcami terroryzowała mieszkańców, szczególnie Żydów i Romów. Po walkach w 1944 miasto zajęła armia sowiecka i do 1951 teren należał do ZSRR.  W 1981 zaczął się tutaj 50-ciodniowy strajk rolników. Dziś jest to turystyczne centrum regionu.
 
One of the larger towns in the Bieszczady Mountains, with a population of about 9500 inhabitants. The village was founded in 1509 by Iwon Unihowski, of PRZESTRZAL family (hence the emblem of the city - przestrzał means 'shot through'), under the name of Ustryk. Ustrzyki meant more or less the same as a 'river mouth'. In 1627 Ustrzyki were burned during the Tatar invasion. In 1723 the village received city rights. The town residents participated in the Krakow Uprising in 1846, and in 1872 they built the railway line, which accelerated the development of the town, along with the inauguration of the oil industry here. World War I brought the complete destruction of the city because the war front passed through here a few times. At the beginning of World War II Red Army occupied the city, including it into the Ukraine borders. Soviet occupation and deportations to Siberia lasted until 1941, when the Slovak army came around, which, together with the Nazis, terrorized the residents, especially Jews and Roms. After fights in 1944, the Soviet army occupied the city and until 1951 the area belonged to the USSR. In 198 a 50-day farmers strike began here. Today it is the tourist center of the region.

 Rynek

A main square

 Pomnik ku czci osób zamordowanych w czasie II WŚ

A monument for the people that were killed during the II WW
 Główna ulica miasta

The main street of the town
 Jedna z rzek miejskich

One of the town's rivers
 Pomnik poświęcony ludziom zamordowanym przez ukraińskie oddziały UPA w 1920


A monument dedicated to the people murdered by Ukrainian forces UPA in 1920
 Kapliczka ludowa

Regional chapel
 Kościół Wniebowzięcia NMP - sanktuarium MB Bieszczadzkiej z 1743

The church of St. Mary Assumption - a sanctuary of St. Mary of Bieszczady Mountains, from 1743 Stacja kolejowa

Railway station

 Dom kolejarski

Railway workers house
 Budynek dawnego kina

Old cinema building
 Centrum

Town centre