piątek, 17 września 2010

OLSZTYN - STARE MIASTO I CENTRUM
Wyświetl większą mapę


Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego i największe miasto w okolicy (ok. 177.000 mieszkańców). W 1334 Henryk von Luter założył tu warownię o niemieckiej nazwie Allenstein - Polacy zwali miasto Holstin, potem Olsztyn. W 1347 nadano Olsztynowi prawa miejskie i do końca wieku miasto rozbudowało się do wielkości dzisiejszej starówki. Jako że zamek zajęty był przez Krzyżaków, w 1414 miasto spustoszył Jagiełło, a w 1440 mieszczanie przyłączyli się do paktu przeciwko Krzyżakom i od 1466 Olsztyn znalazł się w granicach Polski. Rozkwit miasta nastąpił w XVII w., zahamowany wojną północną i zarazą w 1709-12. Po odnowie miasto należało do Prus, a zamek był siedzibą króla pruskiego. W czasie wojen napoleońskich zatrzymywał się tu kilkukrotnie sam Napoleon. W XIX w. zabudowa miasta wyszła wreszcie poza mury miejskie. Pod koniec wieku mieszkało tu już 25.000 osób, z czego 35% Polaków, dzięki czemu miasto było centrum ruchu narodowowyzwoleńczego. W 1892 działały tu już telefony, w 1898 wodociągi i kanalizacja, a w 1907 elektryczność. Ulicami jeździły tramwaje, działało lotnisko. W 1914 przez miasto przeszły wojska rosyjskie. W plebiscycie 1920 roku 98% ludzi opowiedziało się za przynależnością do Prus Wschodnich. W okresie międzywojennym Olsztyn szybko się rozwijał i II wojna zastała 50-tysięczne miasto. Wyzwalająca miasto Armia Czerwona zniszczyła ponad 40% zabudowy, a Niemców powoli wysiedlano. Miasto jako stolica województwa, wówczas olsztyńskiego, rozwijało się bardzo szybko. Budowano kolejne zakłady, rozwijała się turystyka - Olsztyn ma 15 jezior w samym mieście, od 1999 działa tu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.


ul. Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia
Nowy Ratusz z 1915 powstał na miejscu rozebranego 100 lat wcześniej kościoła.
Wysoka Brama i wjazd na Stare Miasto
ul. Staromiejska
Wysoka Brama
Jedna z trzech bram miejskich, powstała w XIV w. Od 1788 mieściła zbrojownię dragonów, od 1858 więzienie, a od 1989 komisariat policji. Przetrzymywano tu m.in. Wojciecha Kętrzyńskiego
Stare Miasto

Old Town
zety Olsztyńskiej z 1920. Mieści się tu teraz oddział Muzeum Warmii i Mazur.
Biblioteka na Rynku.

Library on the Main Market
rski pw. Chrystusa Zbawiciela z 1876-99. Dziś w Olsztynie jest tylko ok. 500 protestantów.

Pomnik Mikołaja Kopernika

Nicolaus Copernicus's monument
j
Powstał w XIV w. Do 1454 zamek należał do Krzyżaków i wielokrotnie toczyły się tu walki. O ile w 1410 zamek poddany był bez walki, to w 1414 padł dopiero po kilkudniowym oblężeniu. W 1516-23 administratorem dóbr był sam Mikołaj Kopernik. Zatrzymywali się tu Dantyszek, Krasicki czy Marcin Kromer. W XVIII w. zamek przestał z wolna pełnić funkcje mieszkalne i zaczął administracyjne. Od 1921 działa tu muzeum.
ul. Okopowa

Okopowa Street


Pomnik Jana Nepomucena na moście nad Łyną

Nepomucen's statue on the bridge over Łyna river
ul. Grunwaldzka \ Mochnackiego

Mochnackiego Street and Grunwaldzka Street
ul. Prosta

Prosta Street


Stary Ratusz
Pochodzi z XIV w. i do 1915 stanowił siedzibę władz miasta.

Old Town Hall was built in XIV c. and it had been a place of town's government till 1915.
Kamienice na rynku
Kamienice na rynku
Kamienice na rynku

Houses on the Main Market
Kamienice na rynku

Houses on the Main Market
Kamienice na rynku

Houses on the Main Market
Kamienice na rynku

Houses on the Main Market
Ratusz

Old Town Hall
Kamienice na rynku

Houses on the main market


Bazylika św. Jakuba
Powstała w XIV w., już od XVI w. wygłaszano tu kazania tylko po polsku. Organistą był tu m.in. Feliks Nowowiejski, kompozytor Roty.

St. Jacob's Church
Built in XIV c., the masses were made here in XVI c.


Zamek
The castle
Kościół ewangelicki spod zamku

Evanghelic church from the castle

Popiersie Kopernika

Copernicus's monument
Park pod zamkiem

Park near the castle
Zamek z ul. Zamkowej

The castle seen from the Zamkowa Street (Castle Street)
Wiadukty kolejowe nad Łyną z 1872-3, drugi dostawiono w 1892.

Railway viaducts over Łyna River from 1872-3. The second one was made in 1892.
Kościół Garnizonowy pw. MB Królowej Polski
Powstał w 1913-4.

Army's Church of St. Mary the Queen of Poland, built in 1913-4.


ul. Artyleryjska

Artyleryjska Street
Pod Nowym Ratuszem

A sculpture near the New Town Hall
Nowy Ratusz

New Town Hall

ENGLISH VERSION UNDER CONSTRUCTION