wtorek, 20 listopada 2012

RZYM CZĘŚĆ 3 \ ROME PART 3Wyświetl większą mapę

Trzecie część spaceru po Rzymie wiedzie nas od fontanny Di Trevi przez via della Pilotta, via del Colosseo, aż do Koloseum i Forum Romanum. Miłego specerku!

The third part of Rome walk leads from Di Trevi fountain, along via della Pilotta and via del Colosseo to the Colosseum and Forum Romanum. Enjoy! Di Trevi


piątek, 26 października 2012

LIPTOVSKY MIKULAŠWyświetl większą mapę


Liptovski Mikulaš to niewielkie miasto (ok. 32,500 mieszkańców) w regionie Liptów. Pierwsza wzmianka istniała już w 1286. Miasto należało do rodu Pongráczów i do XVI w. na tyle urosło dzięki handlowi, że zostało stolicą regionu. W 1713 stracono tu słynnego zbója Janosika. W XIX w. Liptovski Mikulaš stał się ostoją słowackiego narodu: powstała biblioteka, słowacki teatr, wydawano periodyki po słowacku, ogłoszono postulaty słowackiego ruchu narodowego. W czasie wojny wymordowano ludność żydowską i toczyły się tu zacięte walki. Po wojnie, w Czechosłowacji, miasto uprzemysłowiono, dziś jednak znane jest przede wszystkim z wielkiego aquaparku Tatralandia i jako ośrodek turystyki i rekreacji.

Liptovský Mikuláš is a small town (about 32.500 inhabitants) in the region of Liptov. It was first mentioned already in 1286. The city belonged to the family of Pongrácz and to the XVI century and so has it grew due to trade, so it became the capital of the region. In 1713 there was an execution of the famous thug, Janosik. In the XIX century Liptovský Mikuláš became the mainstay of the Slovak nation: a library was established, Slovak theater, periodicals issued in Slovak and declaration of the demands of the Slovak national movement. During the war, Jews were murdered, and there were fierce battles here. After the war, in Czechoslovakia, the city was industrialised, but today it is primarily known from the great water park Tatralandia and as a center of tourism and recreation.

 Synagoga z 1846. Dziś jest to Muzeum Janka Kráľa.

Synagogue from 1846. Today it is a Janek Kral' museum. 

 Centrum

Centre

 Kościół św. Mikołaja

St. Nicholas church
 Kamienice w rynku

Houses in the main market

 Ratusz

Town Hall
 Kościół św. Mikołaja z pomnikiem Janko Kral'a

St. Nicholas church with Janko Kral' monument

 Pomnik przyjaźni czechosłowacko - radzieckiej, poświęcony żołnierzom sowieckim

A mnoument dedicated to the Russian soldiers
 Fontanna na rynku

Fountain on the main marketKościół ewangelicki

Evanghelic church