sobota, 23 stycznia 2010

DOBRE MIASTO
Wyświetl większą mapę

Dobre Miasto leży na Warmii i nie jest zbyt duże (ok. 10.500 mieszkańców). Powstało w XIV w. i już w 1329 miało prawa miejskie. Było siedzibą biskupów. Po wojnie z Krzyżakami Dobre Miasto znalazło się w granicach Prus. Podczas najazdu szwedzkiego zostało zniszczone i aż do XX w. było w rękach albo biskupich albo pruskich. Po wojnie miasto rozbudowano i dziś jest ośrodkiem przemysłowym i usługowym.

Dobre Miasto (Good Town) is located in Warmia and it isn't very big (about 10.500 inhabitants). It was raised in XIV c. and in 1329 it recieved city rights. It belonged to the bishops. After the war with Teutonic Knights Dobre Miasto was in Prussia borders. During the Sweden attack in XVII c. it was destroyed and till XX c. it was Prussian or belonged to the bishops. After the II WW it became bigger and it's now the centre of industry and service.
Kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych.
Zbudowany w 1357-89. Mieści się tu Tryptyk Mariacki z 1430 i relikwie św. Innocentego.

Church of the Most Saint Savior and All the Saints
Built in 1357-89. Inside there's Tryptyk Mariacki, beautiful painting from 1430 and remains of St. Innocent.
Figura Króla Wieków

A figure of King of the Centuries


Wirydaż kościoła

Church's interior garden
Wnętrze kościoła

Interior of the church
Baszta bociania
Pozostałość murów miejskich z XIV w. Dziś mieści się tu ciekawe muzeum.

Stork Keep
The remain after town walls from XIV. Inside there's local museum.
Kościół ewangelicki
Powstał w 1830-2, dziś biblioteka.

Evanghelic church
Built in 1830-2, now it's a library.
Cerkiew św. Mikołaja z 1740

St. Nicolas's Orthodox Church from 1740.

Cmentarz miejski

Town's cemetary


Piękna kamieniczka w centrum

Beautiful house in the centre
Kościół ewangelicki

Evanghelic church
Baszta Bociania znad Łyny.

Stork Keep from Łyna river

wtorek, 19 stycznia 2010

BANSKA BYSTRICA
Wyświetl większą mapę

Bańska Bystrzyca jest sporym miastem (80.000 mieszkańców) i jest głównym miastem okręgu. Miasto otrzymało prawa miejskie z rąk Beli IV, króla Węgier już w 1255 i wiązała się z bogatymi złożami rud metali. Wydobywano tu złoto i srebro, a później także miedź, rtęć i ołów, więc miasto stało się niezwykle bogate. Złoża wyjałowiono dopiero w XVIII w. i miasto nieco podupadło, zmieniając kierunek zarobków. Do II wojny światowej działało tu wiele zakładów produkcyjnych. W 1944 wybuchło Słowackie Powstanie Narodowe, a po wojnie nastąpiła intensywna industrializacja.

Banska Bystrica is a big town (80.000 inhabitants) and it's main town in the region. It got city rights in 1255 from Bela IV, the king of Hungary and it was connected to the big amount of different metallic ores. There were mines of gold, silver, copper, lead and mercury, so the town became incredibly rich. They ran out of ore in XVIII c. and the town lost the money and had to change the branch. Till the II World War there were many factories here. In 1944 Slovak National Uprising raised and after the war the town started to be industrialised.
Pomnik Powstania Słowackiego

Monument of Slovak National Uprising

Baszta z restauracją

The keep with a restaurant inside.
Wokół parku, za murami miasta jest muzeum z plenerową wystawą sprzętu wojskowego.

Around the park, in the city walls there's a military exhibition.Ratusz i kościół katedralny św. Franciszka Ksawerego.

town Hall and a cathedral of St. Frank Xavery.
Wieża zegarowa

Clock tower.
Kamieniczki na rynku

Houses in the main market
Kościół NMP

St. Mary's church.

Widok na miasto

A view on the town.
Zamek miejski

City castle
Szopka na rynku

The Nativity scene on the main square
Wieża zegarowa i katedra

Clock tower and the cathedral
Zamek i barbakan

The castle and the barbakan


Cmentarz miejski

City cemetaryZaśnieżony rynek.

Main square covered by snow

sobota, 9 stycznia 2010

WATYKANWyświetl większą mapę

Watykan to najmniejsze państwo na świecie, siedziba papieża. Mieszka tu niewiele ponad 800 osób, głównie dostojników kościelnych, kolejne 3000 przychodzi do pracy. Wprawdzie wzgórze należy do kościoła już od IV w., to Watykan stał się oddzielnym państwem dopiero w 1929.

Vatican is the smallest country in the world, a pope's headquarter. There are about 800 people living here, about 3000 comes here to work. The hill belongs to the church from IV c., but Vatican become a separate country in 1929.Bazylika św. Piotra

St. Peter's BasilicaJeden z grobów papieskich w podziemiach.

One of pope's tombs in the catacombs.
Grób Jana Pawła II

Grave of John Paul IIKolumnada Berniniego

Bernini's columns.