poniedziałek, 30 lipca 2012

DĘBNO
Wyświetl większą mapę


Dębno to niewielka wieś nieopodal Brzeska, pochodząca z XIII w. Jak na taką małą miejscowość, jest tu co zobaczyć.

Dębno is a small village neat Brzesko. It comes from the XIII c. As for this small village, there are some interesting things to see.

 Zamek. Powstał w 1470-80 dla kasztelana krakowskiego, Jakuba z Dębna. Na przestrzeni lat zamek przebudowywali sekretarz Batorego Ferenc Wesselini, Tarłowie, Lanckorońscy, Rogawscy, Rudniccy, Spławscy i Jastrzębscy. Po wojnie zamek przejęło państwo i umieszczono tu ciekawe muzeum.

Castle. It was built in 1470-80 for cracow castellan, Jan of Dębno. Trough the years the castle was rebuilt by several families, who reigned the area: Wesselini, Tarło, Lanckoroński, Rogawski, Rudnicki, Spławski i Jastrzębski. After the II world war the castle was taken by the state and it raised a local, interesting museum.

 Kościół św. Małgorzaty z 1470. Powstał na potrzeby mieszkańców zamku.

St. Margaret church from 1470, made for the owners for the castle.
Cmentarz z czasów I wojny światowej

Cemetery from the times of I World War.niedziela, 29 lipca 2012

LJUBLJANA - STARE MIASTO \ OLD TOWN
Wyświetl większą mapę

Stolica Słowenii nie jest duża - liczy ok. 250.000 mieszkańców. Istniała już w I w. pod nazwą Emona - była to rzymska osada wojskowa. W 1144 miasto nazywało się Luwigana, a w 1220 otrzymała prawa miejskie. W XIII w. miasto zajęli Habsburgowie i zmienili nazwę na Laibach. Miasto było niejako ostoją języka i kultury słoweńskiej, po znakomita większość mieszkańców to byli właśnie Słoweńcy. Pod koniec XVIII w. miasto zajęły wojska Napoleona, ale po kilkunastu latach wróciło w granice Austrii i rozwijało się intensywnie. Po I WŚ utworzono tu Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które w 1929 stało się Jugosławią. W czasie II wojny Ljubljanę okupowali naziści. W 1991, kiedy Słowenia uzyskała niepodległość, miasto stało się stolicą młodego państwa.

The capital of Slovenia is not big - there are about 250 000 inhabitants. It existed in the I c. under the name Emona - it was a Roman military settlement. In 1144 the town was called Luwigana, and in 1220 it received city rights. In the XIII century, the town was taken by the Habsburgs and they changed its name to Laibach. The city was like a centre of Slovenian language and culture, the vast majority of the inhabitants were just Slovenes. At the end of the XVIII c., Napoleon's troops invaded the city, but after several years it returned to the borders of Austria and began to develop intensively. After the First World War Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes established here, which became Yugoslavia in 1929. During World War II Nazi occupated Ljubljana. In 1991, when Slovenia gained independence, the city became the capital of the young state.

Gimnazjum i szkoła techniczna z 1871

 Realschule and technical school from 1871

 Kolorowy dom

Coloured housePrešernov trg

 Pomnik poety France Prešerena z 1905

France Prešeren (a poet) monument from 1905
 Kościół franciszkański Zwiastowania NMP z 1660

Frantiskan church of Annunciation from 1660


 Widok na Potrójny Most

A view on Triple Bridge
 Kramy

Trade places

 Katedra św. Mikołaja z XVIII w.

St. Nicolas cathedral from the XVIII c.Uniwersytet

University
 Zmajski most

Zmajski Bridge
 Na Zmajskim moście stoją smoki - symbole miasta


There are some dragons on Zmajski Bridge - they are the symbols of the city
 Zamek, pochodzący prawdopodobnie z 1112. Do końca XVIII w. stanowił rezydencję Habsburgów. Później mieścił się tu arsenał i szpital wojskowy.  Potem zniszczony, stał się więzieniem, aż do 1906, kiedy miasto kupiło go na potrzeby muzeum. Po renowacji, jest ośrodkiem kulturalnym do dziś.

Castle, which comes from 1112. Till the end of the XVIII c. it was Habsburgs' residence. After that it was an arsenal and military hospital. Then it was partially destroyed and used as a prison. In 1906 the municipality bought it for the museum purposes and, after the renovation, it's a cultural centre.

 Widok z wieży

A view from the tower


 Kaplica zamkowa

Castle chapel
 Schody na wieżę

Stairs to the top of the tower