niedziela, 30 listopada 2008

GÓRA KALWARIA
Wyświetl większą mapę

Góra Kalwaria to małe (ok. 11.500 mieszkańców) ale dość ciekawe i oryginalne miasto. Jako wieś Góra istniało już w XIII w. a rozwój miasta umożliwiło... starcie z powierzchni ziemi folwarku przez szwedzką armię w 1666. Miasto załozono więc na planie... krzyża, na przecięciu dwóch dróg kalwaryjskich. Nowa nazwa brzmiała Nowa Jerozolima. Było to w 1670. Obsadzono części miasta siedzibami zakonów: Dominikanów i Dominikanek, Bernardynów, Pijarów, Marianów, za to zabroniono osiedlać się tu Żydom. Do XIX w. miasto upadło i uchylono zakaz osiedlania się Żydów, którzy stali się największą grupą w mieście. Góra Kalwaria stała się jednym z głównych ośrodków żydowskich w Polsce. W latach 1883-1919 Górę pozbawiono praw miejskich. W 1940 hitlerowcy założyli tu żydowskie getto z 3,3 tysiącami ludzi, po czym wywieziono ich wszystkich do getta w Warszawie, potem do Treblinki. Po wyzwoleniu miasta w 1945, dziś jest to siedziba wielu firm, wojska itp...

Góra Kalwaria is a small (11.500 inhabitants) but it's very interesting and original town. As a village it lasted in XIII as Góra (Hill), but the development came due... the swedish army which completly destroyed trhe village in 1666. The town was raised in 1670 on the plan of... the cross, in the middle of two pilgrim roads. Ends of the cross were settled by different orders: Dominicans, Bernardines and two others (unfortunately I don't know their English names...), but Jewes couldn't live in the town. In the XIX c. the town got fallen and the Jews prohibition was removed. So the town got one of the main Jewish centers in Poland. In 1883-1919 was devoided city rights. During the II world war there was Jewish Ghetto made by Nazis. Jews were taken to gas chambers in Treblikna and got killed. After 1945 it's a nice town, a place for many firms and army as well...
kościoł pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Powstał w 1770 wg proj. Jakuba Fontany dla Bernardynów na miejscu starego kościoła. Kościół ufundował marsz. Bieliński (znany jako patron dzisiejszej ul. Marszałkowskiej w Warszawie).

St. Mary church
It was built in 1770 according to the project of Jacob Fontana for Bernardines in a place of an old church. The church was founded by marshall Bieliński.
Jatki miejskie
Pochodzą, wraz z zabudową rynku, z XIX w.

Slaughterhouse
As the rest of the houses in the main square, it comes from XIX c.
Kościół Podwyższenia Krzyża Św.
Dawna kaplica kalwaryjska z XVII w. Dawniej zwał się Ratuszem Piłata.

St. Cross church.
Old pilgrims' chapel from XVII c. It was called Pilat's Townhall.
Ratusz
Zbudowany w XIX w. wg proj. Witkowskiego i Henryka Marconiego.

Town Hall
It was biult in XIX c. designed by Witkowski and Henry Marconi.
Armata przed koszarami.

Cannon in front of barracks.

sobota, 22 listopada 2008

POPRADWyświetl większą mapę

Poprad to największe miasto w Spiszu, ma ponad 55.000 mieszkańców. Miasto przechodziło z rąk do rąk: rządzili tu Polacy do XIII w, potem Węgrzy, Austriacy, az wreszcie do XX w. Niemcy. Miasto bogaciło się na wydobyciu miedzi, ale od XIX w. rozwinęło się tu uzdrowisko. Dzięki powstaniu linii kolejowej miasto na pocz. XX w. zdystansowało wszystkie okoliczne miejscowości. Wreszcie po I wojnie miasto znalazło się w Czechosłowacji. Podczas II wojny istniał tu niemiecki obóz koncentracyjny. Po wojnie połączono wraz z Popradem okoliczne małe miejscowości i powstało jedno, spore miasto. Swoje oddziały ma tu Whirlpool, różne uniwersytety i wiele innych firm. Największą atrakcją miasta jest fantastyczny aqua park z ciepłymi źródłami i można tu popływać w ciepłej wodzie nawet gdy na zewnątrz jest -20. Wieczorami na jednym z basenów aqua parku odbywa sie pokaz laserów pod wodą.

Poprad is the biggest city in Spisz, it's got over 55.000 inhabitants. The city was owned by many countries: Poland till XIII c., Hungary, Austria, then, till the beginning of XX c., Germany. The city got rich due to copper mines, but in XIX c. a spa developed here. And Poprad became the first city in the region because of making a train track. After the I world war Poprad was in Czechoslovakia. During the II world war there was a small German concetration camp. After the war they connected Poprad with smaller towns and villages and the biggest city here raised. There's Whirlpool branch, many Universities, but the biggest attraction is a big aqua park with warm sources, so that you can swim in the open pool even if there's -20 degrees outside. In the evenings there is an underwater laser show.
Kościół św. Idziego
Powstał w XIII w., przebudowany w XV. Wewnątrz pierwsza znana panorama Tatr.

St. Idzi's church
Built in XIII c., rebuilt in XV c. Inside, there's the first Tatra panorama painted.
Domy mieszczańskie

City houses.
Zabudowa rynku, jednak pomiedzy starymi kamieniczkami zdarzają się socjalistyczne klocki...

Buildings of the market; but there are some socialistic blocks too among them...
Widok z rynku na kościół św. Idziego.

A view from the main market on St. Idzi's church.
Kościół św. Idziego z drugiej strony.

St. Idzi's church from the other side.
Dzwonnica.

Bell tower.
Figura świętego na rynku św. Egidia.

A figure of the sain on St. Egidia market.
Rynek spod kościoła ewangelickiego.

Main square from the evanghelic church.
Kościół ewangelicki

Evanghelic church.
Pomiędzy kamienicami piękna panorama Tatr.

Among the houses you can see beautiful Tatra view.
Rynek i kościół św. Idziego.

Main square and St. Idzi church.
Ale jest tu też sporo socjalizmu.

But there's a lot of socialistic buildings.
Jeden z bardziej popularnych browarów w Popradzie, Tatran.

One of the most popular breweries in Slovakia, Tatran.
Nabrzeże Jana Pawła II i rzeka Poprad.

John Paul II's harbour and Poprad river.
Ostatni rzut oka na rynek.

Last sight on a main square.

poniedziałek, 17 listopada 2008

AEGINAWyświetl większą mapę

Aegina to największe miasteczko na wyspie Aegina, tylko pół godziny promem od Aten. Mieszka tu prawie 7.500 mieszkańców, ale w weekendy i wakacje ciężko tu przejść głównymi ulicami, jako ze miasteczko jest ulubionym miejscem wypoczynku dla Ateńczyków. Ja się osobiście nie dziwię :) Nie będę przytaczał historii miasta ani wyspy, bo jest strasznie długa i zawiła, dość powiedzieć, ze tutaj, po odzyskaniu niepodległości przez Grecję, przez 630 dni mieściła się stolica panstwa. Powiem tylko tyle, że jest to ciekawe miejsce, rzadko odwiedzane przez Polaków, a szkoda, bo warto tu zajrzeć, choćby na jeden dzień.

Aegina is the biggest town on Aegina island, only the half an hour from Athens. About 7.500 people live here, but there are crowds of people during weekends and holidays, because it's the favourite place of relax for Athenians. No wonder :) I won't tell you about the long history of the town and island, enough to say that there was a capital of Greece for 630 days after regaining the independence of Greece. but I say that it's a very interesting place and it's seldom visited by tiourists from other countries. It's a pity, because it's good to come here, even for a day.
Widok na nabrzeże i port Aeginy z plazy miejskiej.
A view on the harbour and port of Aegina from the local beach.
Aegina ciągnie się w górę i dalej widać już tylko takie krajobrazy nadmorskie. Ten zameczek to...
Aegina lays on the hills too and the higher the more landscapes like this. This small castle is...
...nic innego jak willa :)
... nothing but a villa :)
Kolonna
Jedyna kolumna z ocalałej swiątynii Apolla z IV w p.n.e.. Obecnie muzeum archologiczne.
Colonna
The only column from the Apollo's sanctuary from IV BC. Now, it's the archeological museum.
Jeden z placów w centrum miasta z pomnikiem ku pamięci jakiejś wojny :)
One of the squares in the centre with a war monument.
Jak to w Grecji, sporo niebieskiego :)
As it is in Greece, a lot of blue :)

Po całym miescie porozrzucane są kapliczki...
There are small chapels all over the town...
Sierociniec
Stary sierociniec, szkoła muzyczna, muzeum archeologiczne i inne, właśnie przerabiane na muzeum wyspy. Plakat na rogu oznajmia 90 rocznicę Partii Komunistycznej.
Orphanage
Old orphanage, music school, archeological museum and many others, it's being redecorated into an island museum. The banner on the corner means that local communist party is 90 years old.
Kolejna kapliczka, nad samym morzem.
Another chapel on the sea shore.
Cerkiew nad morzem, zaraz obok portu.
An orthodox church near the port.
Widok na ten sam kościół z portu.
View on the same church from the port.
Armaty w porcie.
Cannons in the port.
Kolejny grecki bohater.
Another Greek hero.
Katedra
Powstała w XIX w., była uzywana przez jakiś czas nawet jako parlament.
Cathedral
It was built in XIX c., it was used as a parliament for some time.

Wieża Markellosa
Powstała ok. 1800 dzięki Spiridonowi Markello, czlonkowi parlamentu. Miał sie tu mieścić, i miescił się przez 12 lat parlament Aeginy. Ioannis Kapodistrias załozył tu po 28 latach muzeum archeologiczne.
Markellos Tower
It was built about 1800 due to Spiridon Markellos, a parliament member. There was supposed to be, and there was for 12 years, a parliamnet of Aegina. After 28 years Ioannis Kapodistrias invented an Archeological Muzeum here.
Kolejny kościół, widoczny z kazdego miejsca w mieście.
Another church, seen from any place in the town.
Port promowy.
Ferry port.
Cerkiewka św. Mikołaja w porcie, na nabrzezu. Urocza, czyz nie??
A small St. Nikolaos orthodox church in port, on the harbour. Lovely, isn't it?

Ten sam widok z plazy co na początku, tylko w pełni dnia. Plazy pilnuje chudy, wysoki Czarny, wyglądający jak Jamajczyk...
The same view as in the beginning, but in the sunlight. The beach is guarded by a slim, tall Black, looking like Jamaican...
Owa kolonna Apolla...
Column of Apollo...
Latarnia morska (zdjęcie niestety nie moje, tylko znajomej, ale cóż...)
A lighthouse (the photo isn't mine, but well...)

sobota, 15 listopada 2008

03d8ffaba3f61d48d8e41ff759f17bb4

ŻNIN
Wyświetl większą mapę

Niewielkie miasto na Kujawach (14000 mieszkańców) jest niesłusznie omijane przez turystów, którzy ciągną głównie do Biskupina i Wenecji, nie zaglądając do Żnina po drodze, tracąc okazje do zobaczenia tego ślicznego i zadbanego miasteczka. Powstało ono ok. 1000 lat temu, a w 1236 miało już prawa miejskie. Przebiegał tędy szlak handlowy, znad morza wozono bursztyn. W 1331 miasto zostało kompletnie zniszczona przez Krzyzaków. W XVI w. warzono tu najlepsze piwo i wypiekano najlepszy chleb w Wielkopolsce! Od XVII w. zaczyna się jednak upadek miasta. Pod zaborem pruskim w poł. XIX w. Żnin zaczyna się szybko rozwijać. W czasie Powstania Wielkopolskiego istniał tu silny ruch powstańczy. W 1939 ostało się tu ok. 5000 osób, a Niemcy zmienili nazwę na Dietfurt. Po wojnie miasto znów się rozwinęło, głównie dzięki umieszczeniu tu ośrodków przemysłowych. Dziś jest to przyjemne i ładnie miasto nad jeziorem Czaplim.
It's a small town in Kujawy (14.000 inhabitants) and it's usually omitted by the tourists and they are not right doing it. They visit Biskupin and Wenecja, but they don't stop in Żnin and loose occasion to see this neat and pretty town. It was raised about 1000 years ago and in 1236 it had town rights. There was a trade track leading from seaside to the south; they took amber from the sea. In 1331 the town was completly destroyed by Teutonic Knights. In XVI c. there was the best beer brewed and they baked the best bread in Wielkopolska. But from the XVII c. the downfall of town started. After the partitions Żnin became a Prussian town and since XIX c. the town started to develop again.During the time of Wielkopolskie Uprising (in 1919) there was a strong uprisers' movement. In 1939 there were only 5000 people and the Nazis took the town and changed the name into Dietfurt. After the war town developed due to the industry. Today it's a very nice town on the shore of Czaple Lake.
Dom Biskupi.
Obecnie jest to siedziba Muzeum Sztuki Sakralnej.
Bishops' House.
Today it's a home of Sacred Art Museum.
Kościół św. Floriana
Powstał w XV w.
St. Florian's church
from XV c.
Jedna z głównych ulic w centrum.

One of the main streets in the centre of the town.
Wieża ratuszowa.
Pochodzi z XIV w.

Town Hall tower.
Built in XIV c.

Magistrat
Pochodzi z pocz. XX w.

Municipality Hall.
It comes from the beginning of XX c.
Rynek wraz z kamieniczkami wokół niego.

Main Square with some old houses around.

Uliczka odchodząca od rynku w kierunku kościoła NMP.

The street leading towards the St. Mary's church

Kościół poewangelicki NMP Królowej Polski
Powstał w 1909.

St. Mary's the Queen of Poland church
It was biult in 1909 for protestants. Right now it's roman-catholic church.

Domy na przeciwko kościoła.

Houses in front of the church.